Phát biểu tại buổi họp báo, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, từ quý III đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng. Bộ Tư pháp cũng đã thẩm định 7 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); 45 dự án, dự thảo VBQPPL quan trọng. Bộ đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 2.378 văn bản (của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương); qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý đối với 43 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền: 20 văn bản kết luận kiểm tra năm 2020 và 23 văn bản kết luận kiểm tra trước năm 2020.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo.

Về công tác thi hành án dân sự (THADS), trong 12 tháng, từ ngày 1-10-2019 đến 30-9-2020, các cơ quan THADS đã thi hành xong 576.933 việc/708.680 việc có điều kiện thi hành án (đạt 81,41%) tương ứng với số tiền trên 53.750 tỷ đồng. Cùng với đó, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Triển khai, thực hiện rà soát đánh giá những khó khăn, vướng mắc của Luật THADS trong nội bộ hệ thống THADS để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổng kết và xây dựng Luật THADS sửa đổi, bổ sung.

Từ nay đến hết năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; đôn đốc các bộ, ngành hoàn thành việc trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nhất là đối với các văn bản nợ đọng. Chủ động chuẩn bị đề cương, hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Đồng thời, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ