Báo cáo tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, trong quý II-2020, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng. Bộ Tư pháp cũng đã thẩm định 4 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), 54 dự án, dự thảo VBQPPL quan trọng. Bộ đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 417 văn bản (của HĐND, UBND cấp tỉnh); qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý đối với 2 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo.

Về công tác thi hành án dân sự (THADS), từ ngày 1-10-2019 đến 31-5-2020, các cơ quan THADS đã thi hành xong hơn 322.000 việc (đạt 58,28%) tương ứng với số tiền hơn 29.968 tỷ đồng. Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp và các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng; thực hiện nghiêm túc các quy định về THADS liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Hiện, Bộ Tư pháp đang tập trung xây dựng Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Triển khai, thực hiện việc rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc của Luật THADS. Cùng với đó, Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng, trình ban hành, ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định cho công tác THADS.

Trong quý III-2020, Bộ Tư pháp sẽ tập trung xây dựng Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; trình đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các văn bản, đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Trình Chính phủ Báo cáo về rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước vào tháng 7-2020, trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2020. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ