Theo Bộ GTVT, xe ô tô chở học sinh đang được các sở GTVT cấp phép hoạt động với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ GTVT quy định, xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng phải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải; được cấp phù hiệu, gắn thiết bị giám sát hành trình. Hiện nay, Bộ GTVT đang dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86, trong đó đã bổ sung một số quy định để quản lý chặt chẽ hơn xe vận chuyển học sinh, sinh viên. Cụ thể, phải thông báo lại khi có thay đổi về hành trình, thời gian, địa điểm; có phương án bảo đảm không bỏ quên hành khách trên xe...

 

HƯNG MẠNH