Trong quý I, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành chi tiết kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, thống nhất đối tượng thanh tra, báo cáo lãnh đạo Bộ TN&MT trước khi thành lập đoàn thanh tra theo quy định. Bộ cũng triển khai 2 đoàn kiểm tra về đất đai tại 4 tỉnh, thành phố; 14 cuộc kiểm tra đột xuất về lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quý I, Bộ đã tiếp 58 lượt công dân (giảm 2 lượt và 83 người so với cùng kỳ) với nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường... Bộ TN&MT cũng đã đã hoàn thành xử lý và trả kết quả đối với 72 hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường .

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. 

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021, Bộ TN&MT sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với những vấn đề bức xúc, điểm nóng phát sinh; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng. Trong đó, đối với lĩnh vực quản lý đất đai, Bộ sẽ xây dựng Dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn năm 2050, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước khi trình Quốc hội vào kỳ họp đầu năm 2022. Đồng thời Bộ sẽ theo sát diễn biến từ thực tiễn để kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật trong bối cảnh quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai; Nghị định khuyến khích tập trung tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp… 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khương Trung 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trực thuộc ngành TN&MT đạt được trong quý đầu năm 2021. Nhấn mạnh quý II là thời điểm quan trọng với nhiều nhiệm vụ nặng nề, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị toàn ngành tiếp tục mạnh dạn nghiên cứu, rà soát bộ máy và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sao cho tinh gọn, hiệu quả, lấy tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết làm bản lề để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, ngành cần hoàn thiện Đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức giai đoạn 2021-2026; tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TN&MT; xây dựng và triển khai Đề án “Kiện toàn về tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai”....

LÊ HIẾU