Tính đến tháng 6-2022, tổng dư nợ của Agribank tỉnh Thanh Hóa đạt 18.433 tỷ đồng, trong đó chi nhánh dành gần 10.000 tỷ đồng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn với gần 65.000 khách hàng còn dư nợ. Cùng đó, chất lượng tín dụng cho vay nông nghiệp được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp. Bên cạnh đó, chi nhánh thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi tín dụng cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank và UBND tỉnh. Mới đây nhất là chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

leftcenterrightdel
Cán bộ Agribank Thanh Hóa tư vấn chính sách cho người dân.

Bên cạnh đó Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thường xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn cho phù hợp đặc thù sản xuất nông nghiệp và trình độ của người dân khu vực nông thôn; đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn vay của người dân; mở rộng điểm giao dịch tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; triển khai điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong việc giao dịch với ngân hàng; phối hợp với các tổ hội nông dân, hội phụ nữ đưa vốn đến người vay một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa luôn chủ động đồng hành, phối hợp với các ngành, địa phương cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM tại các xã để nắm bắt nhu cầu vốn tín dụng và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ vay vốn giữa khách hàng và Agribank. Ngoài ra chi nhánh còn tập trung thực hiện tốt công tác huy động vốn, tăng cường bổ sung nguồn vốn ủy thác địa phương sang ngân hàng để cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được vay, qua đó, giúp nguồn vốn tín dụng của Agribank đã đến được với khách hàng và phát huy hiệu quả. 

Trong thời gian tới, Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bám sát kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các ngành liên quan tích cực tham gia một số giải pháp trong nội dung xây dựng NTM, đặc biệt là nội dung giảm nghèo và an sinh xã hội nhằm tạo cơ sở, bước đi vững chắc trong việc triển khai xây dựng NTM phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương.

DƯƠNG TỬ