Phóng viên (PV): Năm 2023 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Với nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chắc chắn kết quả hoạt động của Hội sẽ có nhiều dấu ấn nổi bật?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Ban Bí thư; sự quản lý, phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, cùng sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, hội viên, Hội CCB Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội VII đề ra; trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Hội CCB Việt Nam tiếp tục khẳng định là tổ chức chính trị-xã hội uy tín cao; thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xứng đáng với vai trò, vị trí là “nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và địa phương dự khánh thành tuyến đường giao thông ở thôn Đồng Min (Bình Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang). Ảnh: MINH SƠN 

PV: Một trong những điểm nhấn của hội CCB các cấp là tích cực thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế-xã hội ở địa ph­ương, đồng chí có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Với trí tuệ, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, phương pháp, hình thức phù hợp, các cấp hội đẩy mạnh Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên. Đến nay, trong toàn hội, số hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều hiện còn 56.640 hộ, chiếm tỷ lệ 1,97% (giảm 0,28% so với năm 2022); hộ cận nghèo còn 62.777 hộ, chiếm tỷ lệ 2,18% (giảm 0,45% so với năm 2022); xóa được 4.129 nhà dột nát. Vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm được sử dụng hiệu quả; vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội được quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện ủy thác; hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn có hiệu quả, huy động được nhiều nguồn vốn, tạo nhiều việc làm; kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách-góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên.

Đồng thời, hội viên các cấp tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, cuộc vận động, như: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Triệu tấm lòng yêu thương-nghìn mái nhà hạnh phúc”... với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

PV: Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024 toàn hội tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội CCB Việt Nam và kết quả công tác Hội năm 2023; chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, trọng tâm là 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2024); Đại hội Thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ VII giai đoạn 2019-2024 và kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 / 6-12-2024), Hội CCB các cấp tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng các đại biểu trao quà tặng nhân dân thôn Khấu Lấu (Bình Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang). Ảnh: MINH SƠN 

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; Đề án “Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam”; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành một cách hiệu quả, thiết thực.

Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; nghiên cứu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết mới phù hợp với tình hình hiện nay. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30-12-2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, huyện để chỉ đạo thống nhất biên chế cơ quan hội CCB cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện bảo đảm công tác chỉ đạo và kiểm tra, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, Hội CCB các cấp tích cực vận động hội viên tham gia hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; các Chương trình mục tiêu quốc gia, cuộc vận động, phong trào của Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

DUY THÀNH (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.