Người dân trong xã bao gồm nhiều dân tộc, trình độ dân trí còn hạn chế... Khi chưa có Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 799, đời sống người dân rất khó khăn, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập quán lạc hậu. Bà con có hàng hóa, nông sản muốn bán cũng không dễ, phải đi chợ từ lúc gà gáy sáng, lúc về đến nhà đã nửa đêm. Đó là hoàn cảnh của người dân trong xã giai đoạn trước năm 2003 khi chưa được Đoàn KTQP 799 hỗ trợ, giúp đỡ.

Hơn 10 năm qua, xã đã được Đoàn KTQP 799 đầu tư nhiều chương trình, dự án với kinh phí hơn 30 tỷ đồng, như xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, xóa nhà dột nát, xây dựng làng biên giới. Năm 2003, đường đã được mở đến trung tâm xã, đến nay, đã mở tới các xóm. Xã đã có điện, đường, trường, trạm để tạo điều kiện cho bà con đi lại, học tập, khám, chữa bệnh. Xã có hai xóm biên giới, trước đây sống nhỏ lẻ, rải rác, khi được vận động đã thành lập các bản làng sống tập trung với hơn 100 hộ, điều kiện kinh tế cơ bản ổn định.

Hiện nay, Đoàn KTQP 799 đã mở 3 tuyến đường vào xóm biên giới với chiều dài hơn 20km, xây dựng 2 công trình thủy lợi, phục vụ nước sinh hoạt và tưới tiêu cho 50ha đất sản xuất trên địa bàn, xây dựng bể chứa nước tập trung, 2 phòng học, 1 nhà văn hóa, y tế thôn, bản. Trước đây, ở xã chỉ có ruộng bậc thang, sử dụng trâu bò để cày còn khó. Qua chương trình của Đoàn KTQP 799, bộ đội và nhân dân cùng mở rộng, khai hoang, có cánh đồng diện tích lớn, sử dụng được máy cày, tạo điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đoàn KTQP 799 còn hỗ trợ cho xã hơn 100ha rừng, trồng các loại cây như hồi, quế, lát, cây dâu tằm và các loại cây ăn quả. Hiệu quả nhất là cây hồi và dâu tằm, giá trị kinh tế cao gấp 4 lần so với trồng lúa, ngô, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, xã không còn trường hợp nào du canh, du cư. Đoàn KTQP 799 còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con, những trường hợp bệnh nặng được phát hiện kịp thời, đưa vào bệnh xá của đoàn để chữa trị. Nhìn chung, các chương trình hỗ trợ của Đoàn KTQP 799 đều phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, được nhân dân tin tưởng, giúp người dân thoát nghèo, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.

MA VĂN DÌN, Phó chủ tịch UBND xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng