leftcenterrightdel
Cán bộ Thành đoàn Bắc Giang thăm mô hình trồng hoa ly của thanh niên phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang).

Trên cơ sở đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề ra chủ trương “1+2” (1 cán bộ đoàn đi cơ sở 2 tháng/năm), đồng thời ban hành hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn giai đoạn 2018-2022. Chủ trương đó đi vào thực tiễn góp phần quan trọng thúc đẩy việc đi cơ sở trở thành nhu cầu thực sự của mỗi cán bộ đoàn.

Năm 2019, trước khi thực hiện chế độ đi công tác cơ sở tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu, anh Lê Hoàng Thao (cán bộ Tỉnh đoàn Đồng Nai) đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nghiên cứu địa bàn để sớm vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu về điều kiện, môi trường làm việc. Xác định thời gian về cơ sở là bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ nên mỗi ngày dù phải di chuyển trung bình 80km, anh Thao vẫn luôn tận dụng thời gian để bám sát địa bàn, quyết tâm thực hiện các nội dung đề ra. Ngoài định hướng các nội dung hoạt động công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh-thiếu nhi ở cơ sở, anh còn hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, quản lý đoàn viên, xây dựng chi đoàn mạnh; nắm chắc số lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở cơ sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nội dung chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên; giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn, ĐVTN ở cơ sở. Anh cũng hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt đoàn bảo đảm chất lượng, có chủ đề, chủ điểm.

Lê Hoàng Thao là một trong nhiều cán bộ tỉnh đoàn thực hiện chủ trương “1+2”. Để chủ trương này được thực hiện nghiêm, bài bản, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành quy chế đi công tác tại cơ sở của cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn giai đoạn 2018-2020. Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, 100% cán bộ đoàn đang công tác tại Tỉnh đoàn bảo đảm đủ thời gian đi công tác cơ sở. Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường khẳng định: “Mỗi đợt về với cơ sở là một đợt tôi luyện, trải nghiệm quý của cán bộ đoàn, nhất là những đồng chí ít kinh nghiệm thực tế. Đến với cơ sở, cán bộ đoàn có cơ hội thể hiện sự năng động, sáng tạo, góp phần hỗ trợ phong trào đoàn ở địa phương. Đó còn là dịp để lắng nghe những nguyện vọng từ cơ sở, được tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực từ cơ sở”.

leftcenterrightdel
Cán bộ Thành đoàn Hà Nội trao quà tặng học sinh Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn.

Ở Thị đoàn Hoàng Mai (Nghệ An), từ khi thực hiện chủ trương “1+2”, tần suất cũng như khí thế về với cơ sở của cán bộ đoàn trở nên sôi động hơn. Cán bộ chuyên trách cơ quan Thị đoàn chủ động đăng ký đi cơ sở với các nội dung cụ thể. Cán bộ chuyên môn đã tích cực đi cơ sở, chủ động phối hợp với cơ sở trong công tác chuẩn bị và triển khai phong trào, hoạt động cụ thể. Năm qua, các đồng chí cán bộ chuyên trách công tác đoàn tại cơ quan Thị đoàn đã tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát tại 10 đoàn xã, phường và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Cùng với đó, thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt chi đoàn tại các đơn vị mình phụ trách, chủ động hướng dẫn việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện sinh hoạt tại nơi cư trú của ĐVTN. Theo đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó bí thư Thị đoàn Hoàng Mai, hiện 100% cán bộ cơ quan Thị đoàn đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung đi cơ sở vào đầu quý. Việc công tác cơ sở của cán bộ đoàn chuyên trách thị xã dần đi vào nền nếp thường xuyên. Cán bộ đi cơ sở theo phương châm “đi trước, về sau”: Đi trước khi cơ sở tổ chức hoạt động để hướng dẫn, hỗ trợ chuẩn bị; về sau khi cơ sở tổ chức xong hoạt động để cùng đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức.

Theo đánh giá của lãnh đạo Trung ương Đoàn, chế độ đi công tác cơ sở đã được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhiều tổ chức đoàn vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương “1+2” phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Thông qua việc đi công tác cơ sở, đội ngũ cán bộ đoàn đã định hướng các nội dung hoạt động công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh-thiếu nhi ở cơ sở; hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nội dung của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và của tổ chức đoàn cấp mình; giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đoàn viên tại cơ sở. Cùng với đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi của cơ sở.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh: “Đi cơ sở là việc rất quan trọng, nếu không bám cơ sở thì mọi quyết sách sẽ sai với thực tiễn, không thuyết phục được cơ sở thực hiện các chỉ đạo từ Trung ương. Phong trào được phát hiện, phát huy từ cơ sở, là nơi có thực tiễn sinh động và phong phú nhất, đó là nơi phát sinh nhu cầu và lời giải cho nhu cầu sẽ được hiện thực tại đây. Do đó, việc đi cơ sở không chỉ là nhiệm vụ, mà phải trở thành nhu cầu của mỗi cán bộ đoàn. Trong nhiệm kỳ này, Trung ương Đoàn đã đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn về việc đi cơ sở, phải làm sao để mỗi cán bộ phải nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, mục tiêu của nhiệm vụ, từ đó có sự lựa chọn công việc, cách đi cơ sở thực sự hiệu quả”.

Bài và ảnh: CÔNG KHÁNH - TƯỜNG VY