Là hai nhà xuất bản nòng cốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, ngay từ rất sớm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào đã xây dựng mối quan hệ hợp tác trao đổi, xuất bản sách gắn bó chặt chẽ.

Việc dịch và xuất bản, in ấn, cung cấp cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội của Lào các đầu sách lý luận, chính trị có giá trị của Việt Nam, có chất lượng nội dung phù hợp với phía bạn Lào được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền và triển khai đều đặn từ năm 2018 đến nay. Việc xuất bản sách tặng nước bạn Lào đã giúp phía bạn có thêm kênh tài liệu học tập, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam, làm giàu kho lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước Lào, góp phần quan trọng giáo dục tư tưởng - chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các bộ tộc Lào.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến “Đánh giá, tổng kết công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào từ năm 2018 đến năm 2021”.

Trong giai đoạn 2018-2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản 61 đầu sách tiếng Lào, tập trung vào các đề tài: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổng kết lý luận và thực tiễn về quá trình đổi mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; kinh nghiệm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam; mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam; xây dựng hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam... Các ấn phẩm có chất lượng từ kết quả hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào đã được trao tặng, gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị phía bạn Lào.

Tại Hội nghị trực tuyến “Đánh giá, tổng kết công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào từ năm 2018 đến năm 2021” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào tổ chức tháng 3-2022, hai bên đã tiếp tục ký kết chương trình hợp tác với những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm góp phần giúp hai cơ quan thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao và đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, tăng cường giới thiệu cho độc giả hai nước về đất nước, con người, về kinh nghiệm công cuộc cải cách, mở cửa của Lào và công cuộc đổi mới của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã dày công vun đắp.

leftcenterrightdel
 Buổi làm việc giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Cũng trong tháng 3-2022, đoàn công tác Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy tăng cường mối quan hệ phối hợp, hợp tác giữa hai bên; mở rộng không gian tuyên truyền, quảng bá về sách lý luận, chính trị ở Cuba và ở Việt Nam, qua đó, giúp bạn đọc hai nước có thêm tư liệu tham khảo và cơ hội tìm hiểu về hai nước, hai dân tộc, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, vĩ đại Việt Nam - Cuba. Đồng chí Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam khẳng định, sẽ là cầu nối giúp Nhà xuất bản thiết lập mối quan hệ hợp tác với một số cơ quan xuất bản ở Cuba, để hai bên cùng khai thác đề tài, giới thiệu và xuất bản các đầu sách hay, có giá trị phục vụ nhu cầu của bạn đọc hai nước, nhằm triển khai hiệu quả Thỏa thuận trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba, đồng thời giúp nhân dân hiểu rõ hơn về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức dịch và xuất bản sách, phương thức tặng sách cho phía Cuba và một số nội dung góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Một số ấn phẩm xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha: “Vững bước trên con đường đổi mới (2 tập) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”; “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của nhà văn Trần Mai Hạnh đã được phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đại diện là đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập, trao tặng đồng chí Đại sứ nhân dịp này.

Bài và ảnh: GIAO LINH