leftcenterrightdel
  Hội báo Xuân Quý Mão tỉnh Thái Nguyên thu hút nhiều bạn đọc. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Hội báo trưng bày hàng trăm ấn phẩm báo xuân của các báo Trung ương, ngành, địa phương, với hình thức trình bày đẹp, nội dung hấp dẫn, phản ánh phong phú, toàn diện kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đời sống văn hóa, nghệ thuật của nước nhà.

MINH ĐỨC