Phần lễ với các nghi thức từ cáo yết, cúng Thần Nông, đến rước kiệu, tế lễ, lễ nhập vía Vua Hùng và thực hành diễn xướng cảnh Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Phần hội gồm hoạt động thi cấy lúa của các đội và trò chơi dân gian với sự tham gia của người dân cùng du khách thập phương.

leftcenterrightdel
 Nghi thức cúng Thần Nông.

 

leftcenterrightdel
Nghi thức từ Cáo yết tổ tiên. 

 

leftcenterrightdel
 Diễn xướng cảnh Vua Hùng dạy dân cấy lúa.

 

leftcenterrightdel
Phần thi cấy lúa của các đội. 

Chùm ảnh của QUANG BẰNG - TÚ THẮNG