Cuộc thi dành cho các nhiếp ảnh chuyên và không chuyên với số lượng ảnh gửi dự thi không hạn chế. Nội dung các tác phẩm ảnh cần thể hiện những nét văn hóa đặc sắc, hoạt động ý nghĩa, khoảnh khắc đẹp của đường sách… Ban tổ chức sẽ nhận ảnh theo hai đợt: Đợt 1 từ ngày 20-11 đến ngày 20-12-2016 và đợt 2 từ ngày 28-1 đến 31-3-2017. Thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến ngày 21-4-2017. 

HÙNG KHOA