leftcenterrightdel
Tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31 được đánh giá là một trong những điểm sáng của ngành VHTT-DL năm 2022. Ảnh: HỒNG SÂM 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển VHTT-DL theo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) với những thuận lợi và thách thức đan xen. Đồng thời, hội nghị cũng chỉ ra nhiều vấn đề còn bất cập, như thiếu sự tập trung trong cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; các doanh nghiệp chưa chú trọng đến công tác quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ du lịch là thế mạnh của từng địa phương; nguồn nhân lực của các lĩnh vực VHTT-DL còn thiếu về số lượng và chất lượng...

HÀ ANH