leftcenterrightdel
 Các tác giả và đại diện gia đình cố tác giả có tác phẩm phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2016. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những tác phẩm, công trình có điều kiện và tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của hội đồng. Hội đồng có tổ thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết công việc. Thành viên hội đồng và tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

QUANG MINH