Tranh Đông Hồ (làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là loại hình nghệ thuật truyền thống có từ lâu đời, được cộng đồng người dân sáng tạo, kết tinh, phát triển và tồn tại cho đến ngày nay. Trước đây, làng tranh Đông Hồ có 17 dòng họ làm tranh. Sau năm 1945, các dòng tranh dân gian Đông Hồ cùng với Hàng Trống, Kim Hoàng đứng trước nguy cơ mai một; làng Đông Hồ chỉ còn 3 gia đình nghệ nhân duy trì nghề làm tranh. Đến năm 1990, một số nghệ nhân đã sưu tầm tranh và các bản khắc chế để khôi phục lại dòng tranh dân gian Đông Hồ.

CHÂU XUYÊN