Triển lãm gồm 3 chủ đề: Hào trưởng đất Đường Lâm; Nổi sóng Bạch Đằng và Thành Cổ Loa mở nền độc lập.

Các chủ đề của triển lãm giới thiệu khái quát về mảnh đất Đường Lâm lịch sử, thân thế và dòng tộc của Đức vua Ngô Quyền; giới thiệu về trận thủy chiến vĩ đại trên cửa biển Bạch Đằng do Đức vua Ngô Quyền chỉ huy thắng lợi, đánh tan quân Nam Hán kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc và giới thiệu công cuộc định đô, xây dựng nền độc lập và dấu tích, truyền thuyết của Đức vua Ngô Quyền tại Cổ Loa cũng như công lao của Đức vua Ngô Quyền được các triều đại lịch sử Việt Nam và nhân dân ghi nhận bằng việc lập đền, đình, miếu, tạc bia đá, sắc phong, ban mĩ tự, phụng thờ và tổ chức lễ hội ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

leftcenterrightdel
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. 

Triển lãm nhằm giới thiệu quảng bá đến công chúng, du khách trong nước và quốc tế, cộng đồng địa phương về sự nghiệp trung hưng đất nước của đức Ngô Vương Quyền, qua đó tưởng nhớ đến tiền nhân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

Các tư liệu, hình ảnh của triển lãm được chắt lọc từ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học; các tư liệu, hình ảnh sưu tầm của Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hải Phòng, tranh dân gian, tranh truyện, các sưu tập ảnh tư nhân...

leftcenterrightdel

Các đại biểu nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Vua Ngô Quyền. 

Ông Ngô Văn Nam, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết: Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức đã cố gắng lựa chọn, chắt lọc từ công trình nghiên cứu của các nhà khoa học; các tư liệu, hình ảnh sưu tầm của các tổ chức, cá nhân để giới thiệu, quảng bá đến công chúng, du khách trong nước và quốc tế, cộng đồng địa phương về công lao của Đức vua Ngô Quyền như một lời tri ân tiền nhân. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho nhân dân.

Tin, ảnh: HẰNG NHƯ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.