Trong quý I, báo chí, xuất bản quân đội thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, bám sát các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và quân đội. Báo chí quân đội đã tập trung tuyên truyền đậm nét hoạt động quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, phòng, chống đại dịch Covid-19. Báo chí quân đội tiếp tục duy trì nền nếp, chất lượng, hiệu quả các chuyên mục đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, dư luận đánh giá cao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Sang ghi nhận các ý kiến tâm huyết phát biểu tại hội nghị, đồng thời biểu dương các cơ quan báo chí, xuất bản quân đội thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Trong quý II năm 2021, báo chí, xuất bản quân đội cần phối hợp tốt giữa các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền hướng về cơ sở, phục vụ chiến sĩ, người dân. Báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu đậm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào cuộc sống theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị. Tăng cường tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 4 và quý II như: 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam… Trong hoạt động quân sự quốc phòng, cần tuyên truyền nổi bật công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2021, nhất là kết quả huấn luyện tháng đầu. Xuất bản trong quân đội chú trọng tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21-4) hiệu quả, có sức lan tỏa cao.    

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG