Đó là: Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư); mộ gạch Đồi Cò (xã Gia Trường, huyện Nho Quan); đền Hạ (xã Gia Lâm, huyện Nho Quan); đồi Chùa (xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn). Thời gian khai quật từ ngày 1-3 đến ngày 30-6-2021, trên diện tích 400m2. Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học. Quyết định cũng ghi rõ những yêu cầu với các cơ quan, tổ chức, người dân về di sản, hiện vật... trong và sau quá trình khai quật. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung quyết định.

HUY AN