leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự có gần 200 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên trong lĩnh vực thư viện tại Việt Nam. Các đại biểu dự hội thảo đã trình bày một số tham luận về phát triển mô hình trung tâm tri thức số tại các thư viện Việt Nam, như: Mô hình trung tâm tri thức số; đo lường công bố khoa học bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam; thư viện quản trị tri thức trong kỷ nguyên số; mô hình trung tâm tri thức số tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra; dữ liệu 3D, thực tế ảo trong phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam...

HOA LƯ