leftcenterrightdel
Mẫu tem giới thiệu phố Hàng Mắm.  

Bộ tem gồm có hai mẫu và một bloc, trong đó mẫu 1 giới thiệu về phố Hàng Mắm, mẫu 2 giới thiệu đền Phất Lộc, bloc giới thiệu chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái và phía sau là một góc phố cổ Hà Nội. Tem được thiết kế tràn lề, có khổ 50x40mm; bloc có khổ 90x67mm do họa sĩ Phạm Quang Diệu và Tô Minh Trang thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ nay đến ngày 30-6-2022.  

THÀNH TRANG