Chương trình gồm 3 nội dung chính là trao giải Cuộc thi Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu; trao huy chương đại sứ thiện chí, sứ giả Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu; trao huy chương sứ giả tặng 18 tập thể cơ quan báo chí, 18 cá nhân nhà báo đã hỗ trợ Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lan tỏa giá trị và phẩm hạnh dân tộc Việt đến đông đảo công chúng, đồng bào, kiều bào và bạn bè quốc tế trong suốt thời gian qua. Cuộc thi đã góp phần khơi dậy cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc ở hầu hết các thế hệ kiều bào ta ở nước ngoài.

TOÀN LINH