Từ cuối năm 2019, Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5 được UBND thành phố kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch, nâng tầm giá trị của hoạt động Lễ hội Nguyên tiêu trở thành thương hiệu du lịch văn hóa gắn với các đặc trưng di tích lịch sử và văn hóa ẩm thực của người Hoa quận 5 nói riêng và thành phố nói chung.

THƯ LÊ