leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, trong năm qua, công tác quản lý nhà nước về báo chí đã được các cơ quan chức năng chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu; chủ động rà soát, tham mưu ban hành các văn bản về công tác quản lý báo chí trên địa bàn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về báo chí. Công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí được các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm. Các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động; thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin và chỉ đạo thông tin của cơ quan chức năng; thông tin khá kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đối ngoại… của thành phố. Trong năm 2019, có hơn 120.000 tin, bài viết về TP Đà Nẵng, tăng 13% so với năm 2018.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị đã thảo luận chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG-MỸ LINH