Chủ trì Hội thảo khoa học có các đồng chí: GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Thạc sĩ Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc - Tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; GS, TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đơn vị thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật…

Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục”  với mục đích tạo ra diễn đàn cho các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục, hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chia sẻ những quan điểm, tư tưởng và vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong giáo dục và quản lý giáo dục.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý, các chuyên gia quản lý giáo dục trong những lĩnh vực khác nhau. 104 bài viết đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo. Trong quá trình biên tập, Ban tổ chức đã lựa chọn được 76 bài viết để in trong Kỷ yếu hội thảo.

Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, theo từng vấn đề cụ thể, có sự kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục, quản lý giáo dục, đồng thời có tiếp cận nhiều nguồn tư liệu mới và khẳng định những chỉ dẫn về giáo dục của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và công tác quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay.

leftcenterrightdel
Ấn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục trưng bày tại hội thảo.

Tại Hội thảo, Ban tổ chức trưng bày giới thiệu nhiều ấn phẩm của của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục... được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thời gian qua.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN