Nhìn lại chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên ngày càng trưởng thành, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo với đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng công tác chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo.

leftcenterrightdel
Hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tác nghiệp tại thị xã Phổ Yên.

Những cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền đầu tàu của tỉnh như Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên… luôn khẳng định được vị trí của mình tại địa phương.

Là cơ quan tuyên truyền chủ đạo của địa phương, Báo Thái Nguyên luôn bám sát định hướng công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của địa phương và những sự kiện chính trị của đất nước, thông tin nhanh nhạy, kịp thời đến bạn đọc, đảm bảo không để sót những sự kiện lớn xảy ra trên địa bàn. Báo Thái Nguyên đang nỗ lực đẩy mạnh việc đổi mới, nâng lên chất lượng từng trang báo in hằng ngày; liên tục cập nhật các tin tức mới trên báo điện tử và thường xuyên tìm hiểu, mang đến cho công chúng những sản phẩm báo chí chất lượng cao.

Với vị trí của một cơ quan báo chí có vai trò nòng cốt của hệ thống báo chí trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đã tiếp tục đổi mới về hình thức, thể hiện ở cả 4 loại hình báo chí (chương trình phát thanh, truyền hình, tạp chí và báo điện tử), Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đặt ra yêu cầu cao là đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, đảm bảo tính thời sự không chỉ là những thông tin của địa phương mà là bức tranh thời sự toàn cảnh về trong nước và thế giới. Chương trình thời sự, các bản tin chuyên đề, chuyên mục… đã luôn đảm bảo tính định hướng, thông tin nhiều chiều, đi sát với cuộc sống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân.

Đối với Báo Văn nghệ Thái Nguyên, được xuất bản hằng tuần và hoạt động của Trang thông tin điện tử đã là diễn đàn, là nơi đăng tải các tác phẩm văn học nghệ thuật, các công trình nghiên cứu, các bài viết về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ… Từ năm 2021, thực hiện quy hoạch báo chí của Chính phủ, Báo Văn nghệ được chuyển thành Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên phát hành hai tuần một số, định kỳ vào ngày 10 và 25 hằng tháng. Với phương châm: Nhân văn - Trí tuệ - Phát triển, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đang từng bước phát triển vững chắc, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở Thái Nguyên.

leftcenterrightdel
Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên (hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên) tác nghiệp tại cơ sở. 

Sau 10 năm thành lập, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên luôn hướng việc phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trở thành kênh thông tin đa phương tiện, truyền tải thông tin chính thống. Trong những năm gần đây, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đã nắm bắt sự vận động, xu hướng phát triển của công nghệ, nhu cầu tìm hiểu thông tin đa dạng của công chúng, tăng cường khai thác những tính năng ưu việt của hội tụ truyền thông, truyền thông đa phương tiện, kết hợp giữa ngôn ngữ chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh, đồ họa và tính năng tương tác trong việc truyền tải thông điệp, nội dung, vấn đề, sự kiện bằng những hình thức khác nhau trên tác phẩm, sản phẩm truyền thông của mình... 

leftcenterrightdel
Phóng viên Báo Thái Nguyên và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tác nghiệp tại chốt kiểm dịch Covid-19, thị xã Phổ Yên.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua của các cơ quan báo chí trên địa bàn, của Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên rất đáng trân trọng. Trên cơ sở đó, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cùng các cơ quan báo chí sẽ không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động; chú trọng xây dựng cơ quan báo chí, tổ chức hội vững mạnh, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hội viên, đẩy mạnh phong trào thi đua trong hội viên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí, mở rộng công tác đối ngoại và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo...

Chặng đường đã đi qua gần 30 năm chưa dài, phía trước là cả một thời kỳ báo chí sẽ phát triển ngày một cao hơn với nhiều cơ hội và cũng đầy thách thức của đất nước, đội ngũ những người làm báo, tuyên truyền Thái Nguyên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực cao nhất bằng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, những chương trình phát thanh, truyền hình hấp dẫn... Cùng với báo giới cả nước, đội ngũ những người làm báo, tuyên truyền Thái Nguyên sẽ luôn vững tin trong hành trình phát triển, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

NGUYỄN BẢO LÂM, CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO THÁI NGUYÊN