Các chủ đề trưng bày sách gồm: Tủ sách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Quân đội với sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thắng lợi Cách mạng Việt Nam; công cuộc kiến thiết và xây dựng đất nước; Bác Hồ với thiếu nhi… Các đầu sách được những đơn vị xuất bản, phát hành sách hỗ trợ như: Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật; NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh; NXB Văn hóa văn nghệ TP Hồ Chí Minh; NXB Trẻ; NXB Kim Đồng…

leftcenterrightdel
Bạn đọc tham quan, tìm hiểu trưng bày sách tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Các gian hàng tại đường sách đã triển khai những hoạt động quà tặng sách may mắn cho bạn đọc là những quyển sách chủ đề về Bác Hồ, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước… Đường sách Thành phố còn phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) tuyên truyền về Triển lãm sách Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức trực tuyến trên các kênh của Đường sách Thành phố.

Các hoạt động kỷ niệm tại Đường sách TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đến ngày 6-9.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG