leftcenterrightdel

Quang cảnh tọa đàm.

Tại chương trình, đại diện các bảo tàng đã cùng nhau thảo luận, trao đổi những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục bảo tàng như: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục cho học sinh tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng; nhìn lại hoạt động thuyết minh, giáo dục tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục của các Bảo tàng Mỹ thuật trong giai đoạn hiện nay, góc nhìn từ Bảo tàng Mỹ thuật Huế…

Nhân dịp này, 4 Bảo tàng Mỹ thuật đã ký kết Biên bản ghi nhớ về tăng cường phối hợp và trao đổi chuyên môn nhằm phát triển sự nghiệp bảo tàng nói chung, bảo tàng loại hình mỹ thuật nói riêng.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG