Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến, Trưởng ban tổ chức tọa đàm nhấn mạnh: Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế...". Đồng chí Trần Doãn Tiến cũng cho rằng: Tọa đàm góp phần tuyên truyền những thành công, dấu ấn của Đại hội XIII của Đảng; gợi mở những nội dung cốt lõi cần quan tâm trong đợt tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp tới.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Tọa đàm phát biểu đề dẫn. 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, trả lời các câu hỏi của bạn đọc xoay quanh các vấn đề: Những kết quả, thành công, dấu ấn nổi bật của Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các mặt từ công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội; công tác chuẩn bị văn kiện; công tác nhân sự; công tác tổ chức đại hội; sự quan tâm, đánh giá của dư luận quốc tế đến Đại hội XIII của Đảng; một số điểm mới, cốt lõi trong đường lối đối ngoại của Việt Nam được thể hiện trong văn kiện. Cùng với đó là làm rõ thêm những nội dung nổi bật trong các văn kiện; chủ trương, quyết sách quan trọng mà đại hội đã thông qua để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là những nội dung trọng tâm trong các văn kiện cần tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

leftcenterrightdel

Quang cảnh tọa đàm trực tuyến. 

Trên cơ sở khái quát những dấu ấn nổi bật của đại hội, tọa đàm nêu bật niềm phấn khởi, sự đoàn kết thống nhất, sự tin tưởng, quyết tâm đổi mới sáng tạo, vươn lên vượt qua khó khăn, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Cùng với khẳng định những dấu ấn nổi bật của Đại hội XIII của Đảng, tại tọa đàm các đại biểu cũng đã ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đảng ta, dân tộc ta. Các đại biểu đã thống nhất khẳng định: Thành công Đại hội XIII của Đảng là tiếp nối những mốc son lịch vĩ đại của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam.

Tin, ảnh: THU THỦY