Hội nghị đã nghe và thảo luận về: Tình hình triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng thời gian qua và nhiệm vụ công tác thời gian tới; phương án bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu và phương tiện phục vụ Đại hội XIII; nội quy sinh hoạt của đại biểu dự đại hội; về báo chí tham dự Đại hội XIII và một số vấn đề có liên quan khác.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao Tổ giúp việc tiểu ban, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan trong thời gian qua đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tích cực điều phối các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đại hội. Về cơ bản, công tác chuẩn bị được triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu. Một số việc được triển khai sớm, như: Xác định địa điểm tổ chức đại hội; thành lập Trung tâm Báo chí đại hội; triển khai kế hoạch tuyên truyền; chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, trật tự...

Từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trưởng tiểu ban yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, triển khai các nhiệm vụ được tiểu ban phân công chủ trì và tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, tránh để sót việc, chậm việc, bảo đảm công tác phục vụ được thực hiện chu đáo, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối. Trước hết cần xây dựng phương án chi tiết và đôn đốc việc triển khai sớm một số công việc trọng tâm như: Phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho đại hội; công tác tuyên truyền của Đại hội XIII; bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu và phương tiện phục vụ Đại hội XIII; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đại hội tại hội trường...

TTXVN