leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy trình trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, lấy ý kiến sâu rộng trong quần chúng nhân dân, chuẩn bị nội dung báo cáo… Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng; biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị...

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương đã thông tin chuyên đề tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021.

Tin, ảnh: ĐINH THANH – KIM CHI