Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó tổng Tham mưu trưởng. Dự hội nghị có thủ trưởng, đại biểu cơ quan chức năng BQP, TCCT, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục II...

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết: Đến hết ngày 30-6-2020, 100% các tổ chức đảng trong Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt kết quả tốt. Kết quả bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ đúng dự kiến, cơ bản cán bộ chủ trì trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Đối với công tác chuẩn bị văn kiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn của Thường vụ QUTƯ, TCCT trong quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện. Đến nay các dự thảo văn kiện trình đại hội đã thống nhất về kết cấu, bố cục, những nội dung chính và cách diễn đạt... 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang, chủ trì hội nghị.

Phát biểu đánh giá thẩm định công tác chuẩn bị Đại hội Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Trần Quang Phương cơ bản nhất trí với bố cục và những nội dung của báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó, về bố cục báo cáo chính trị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT bảo đảm tính khái quát, chặt chẽ, dung lượng phù hợp. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, thể hiện tính chiến đấu, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình; chương trình hành động thực hiện nghị quyết cơ bản cụ thể hóa được những nội dung chủ yếu trong báo cáo chính trị, bảo đảm phù hợp, có tính khả thi. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đề nghị Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp; nâng cao chất lượng các văn kiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ; Đảng ủy và các cơ quan chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT, UBKT QUTƯ về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ X cả về văn kiện, nhân sự và các mặt công tác khác...

Để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ, tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thường vụ QUTƯ và hướng dẫn của TCCT; phân công các đồng chí trong Đảng ủy và các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị. Trong đó về dự thảo báo cáo chính trị cần tập trung chỉ đạo rà soát, tiếp thu ý kiến của TCCT, các cơ quan chức năng để bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng thời bổ sung hoàn thiện báo cáo kiểm điểm; chương trình hành động thực hiện nghị quyết; quy chế, chương trình làm việc của đại hội; các văn kiện phục phụ đại hội theo đúng quy định. Chủ động làm tốt công tác bảo đảm phục vụ về mọi mặt để đại hội được tiến hành đúng kế hoạch, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm... (Tin, ảnh: DUY ĐÔNG)

* Sáng 7-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Học viện Quân y (HVQY) lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội do Thiếu tướng PGS, TS Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy HVQY nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, Đảng ủy HVQY đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, đồng thời tích cực, chủ động chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ HVQY nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo thẩm định của TCCT cơ bản nhất trí với bố cục và những nội dung của dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội do Đảng ủy HVQY chuẩn bị. Chủ đề đại hội bảo đảm đúng thành tố, có bố cục chặt chẽ. Nội dung báo cáo chính trị đánh giá toàn diện, đúng mức kết quả lãnh đạo, đề ra phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xác định khâu đột phá bảo đảm phù hợp. Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của các tập thể, cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao trách nhiệm của Đảng ủy HVQY trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, đồng thời chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ HVQY nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu Đảng ủy HVQY tiếp thu đầy đủ các nội dung theo báo cáo thẩm định của TCCT và ý kiến các cơ quan chức năng. Điều chỉnh và cân đối giữa phần kiểm điểm và phương hướng, giữa phần lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong dự thảo báo cáo chính trị. Bám sát chức năng nhiệm vụ, xác định rõ mục tiêu của mô hình viện - trường cùng các mục tiêu ngành quân y để xác định các nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, trong dự thảo báo cáo chính trị cần tập trung sâu vào phần xây dựng Đảng, các giải pháp, biện pháp lãnh đạo giữ gìn và nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc chiến sĩ, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bổ sung, nhấn mạnh nội dung lãnh đạo HVQY làm tốt vai trò tham mưu với QUTƯ, BQP các mặt công tác quân y trong thời bình cũng như trong thời chiến, bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, các trường hợp không đủ thời gian theo quy định cần tổng hợp, báo cáo, trình QUTƯ xem xét, quyết định.

Thượng tướng Trần Đơn nhất trí với kế hoạch Đại hội Đảng bộ HVQY, yêu cầu Đảng ủy HVQY rà soát mọi công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể. Sau đại hội tạo không khí phấn khởi để các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: NGUYỄN TIẾN ĐẠT)

* Cũng trong sáng 7-7, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP đã chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Học viện Hậu cần (HVHC) nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, Đảng ủy HVHC đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ theo đúng thủ tục, nguyên tắc. 100% cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên đều có số phiếu tín nhiệm cao. Sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm cao trong cán bộ, giáo viên, học viên; đơn vị ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo thẩm định của TCCT, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ HVHC đầy đủ, chu đáo, khoa học. Chủ đề đại hội đã bám sát chủ đề đại hội trong dự thảo báo cáo chính trị của QUTƯ trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, với đầy đủ các thành tố. Nội dung báo cáo chính trị đánh giá toàn diện, đúng mức kết quả lãnh đạo, thể hiện được những vấn đề trọng tâm trên các mặt công tác. Nội dung xây dựng Đảng bộ đã xác định rõ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; công tác kiểm tra giám sát và đổi mới phong cách lãnh đạo. Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của các tập thể, cá nhân…

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt QUTƯ, BQP, Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao trách nhiệm của Đảng ủy HVHC trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đồng thời chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Để đại hội thành công tốt đẹp, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Đảng ủy HVHC tiếp thu, chỉnh sửa các văn kiện trình đại hội theo chỉ đạo của TCCT và các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Bổ sung làm nổi bật hơn kết quả lãnh đạo thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2011-2020. Đánh giá rõ kết quả giáo dục - đào tạo, chất lượng, trình độ học viên sau khi ra trường đáp ứng nhiệm vụ tại đơn vị để có các chủ trương lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. (Tin, ảnh: TIẾN NGUYỄN)

* Cũng chiều 7-7, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của QUTƯ, TCCT, bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy Binh đoàn 15 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các tổ chức Đảng trực thuộc và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 15, trong đó dự thảo các văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy được dân chủ, trí tuệ tập thể, trách nhiệm, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phương án nhân sự chuẩn bị theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và đặc thù, tính chất của đơn vị.

Báo cáo thẩm định của TCCT đánh giá cao việc quán triệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai của Đảng ủy Binh đoàn 15 và các cơ quan chức năng trong chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu trong dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá sâu sắc những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân của những khuyết điểm yếu kém gắn với các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm để có giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới, bảo đảm cho Binh đoàn 15 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác xây dựng Đảng bộ, cần đánh giá đúng các mặt xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng đoàn kết nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; về đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, lề lối, tác phong, phương pháp công tác của cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; bổ sung đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Binh đoàn 15 vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (Tin, ảnh: GIA HUY)

Sáng 7-7, tại Hà Nội, QUTƯ đã tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ của Đảng bộ Quân đoàn 1. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Thứ trưởng BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng và đại biểu các cơ quan chức năng BQP.

Tờ trình công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 1 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 do lãnh đạo quân đoàn trình bày tại hội nghị cho thấy, Đảng ủy Quân đoàn 1 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thường vụ Đảng ủy quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng từ cấp chi bộ đến cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc; 100% cán bộ chủ trì các cấp trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao; sau đại hội đã chuẩn y kết quả bầu cử theo đúng quy định. Các văn kiện đại hội đã được chuẩn bị đầy đủ, theo đúng hướng dẫn; một số văn bản còn lại đang được bổ sung, tích cực hoàn thiện.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Bế Xuân Trường kết luận hội nghị.

Báo cáo thẩm định của TCCT đánh giá, Đảng ủy Quân đoàn 1 đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị; văn kiện, phương án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội đã quán triệt, thực hiện đúng chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ và hướng dẫn của TCCT, đủ điều kiện tổ chức đại hội. Trong đó báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, đúng mức kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, có nhiều bước đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các cuộc diễn  tập làm điểm, làm mẫu cho BQP.

Sau khi nghe ý kiến bổ sung của đại diện các cơ quan chức năng, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu Đảng ủy Quân đoàn 1 cần tiếp thu các ý kiến của cơ quan chức năng để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng của văn kiện, nhất là nội dung xác định khâu đột phá cần phải tìm ra những khâu yếu, mặt yếu để tập trung lãnh đạo khắc phục. Đồng chí nhất trí với thời gian tổ chức đại hội và tin tưởng rằng, Quân đoàn 1 sẽ tổ chức đại hội thành công, từ đó tạo ra khí thế, động lực mới để nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ của quân đoàn trong mọi tình huống. (Tin, ảnh: VĂN CHIỂN)

* Sáng 7-7, tại Hà Nội, Thường vụ QUTƯ tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Học viện Lục quân (HVLQ). Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Thứ trưởng BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy HVLQ và Trung tướng Hoàng Văn Minh, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVLQ; đại diện các cơ quan chức năng BQP.

Tờ trình công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ HVLQ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, do Thiếu tướng Lê Quang Xuân trình bày cho thấy: Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ HVLQ đã làm tốt công tác xây dựng dự thảo các văn kiện theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, quy định.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm thay mặt QUTƯ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ HVLQ đã lãnh đạo học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của các tổ chức cơ sở đảng cũng như công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Học viện.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Quang Xuân trình bày tờ trình công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng BQP tại hội nghị, Đảng bộ HVLQ cần tiếp thu đầy đủ để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội; đồng thời nhấn mạnh: Phần đánh giá kết quả cần lưu ý làm sâu sắc hơn một số nội dung như công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, đào tạo ngoại ngữ, đối ngoại quốc phòng, nghiên cứu khoa học, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng... Phần phương hướng cần bổ sung một số chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong Đảng bộ Học viện với quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cho các đối tượng học viên; tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện cũng như công tác chuẩn bị nhân sự, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn học viện, quyết tâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ HVLQ thành công tốt đẹp. (Tin, ảnh: HOÀNG HÀ)

* Cũng chiều 7-7, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Thứ trưởng BQP chủ trì hội nghị Thường vụ QUTƯ thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội (BVTƯQĐ) 108 lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Dự hội nghị có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVTƯQĐ 108; đại diện các cơ quan chức năng BQP.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy BVTƯQĐ 108, Trung tướng Mai Hồng Bàng trình bày tờ trình về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ BVTƯQĐ 108 lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nhấn mạnh: Trong thời gian qua, BVTƯQĐ 108 đã quán triệt nghiêm chỉ thị của các cấp về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn đến cấp ủy các cấp; thường xuyên tiếp thu và quán triệt các văn bản của trên, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thực hiện đúng quy định; tính đến hết tháng 5-2020, tất cả các tổ chức đảng trong Đảng bộ BVTƯQĐ 108 tổ chức xong đại hội, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ BVTƯQĐ 108 nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành tỉ mỉ, qua đó xây dựng được dự thảo các văn kiện theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và tiến hành xin ý kiến, thảo luận nhiều lần với nhiều thành phần; phương án nhân sự được chuẩn bị đúng nguyên tắc, quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu.

leftcenterrightdel
Trung tướng Mai Hồng Bàng trình bày tờ trình về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ BVTƯQĐ 108 lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt QUTƯ, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng ủy BVTƯQĐ 108, vì ngoài lãnh đạo bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đã quán triệt nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của các cấp và tổ chức đại hội nhiệm kỳ các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bệnh viện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu, Đảng bộ BVTƯQĐ 108 cần tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của TCCT và các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện của đại hội; phần đánh giá kết quả cần đánh giá đầy đủ, sâu sắc những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 như: Việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; công tác cung ứng, mua sắm thiết bị, vật tư y tế; kết quả giúp đỡ quân y tuyến dưới về y học dự phòng... Đối với phần phương hướng, cần bổ sung nội dung lãnh đạo trong một số nhiệm vụ như: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nội dung xây dựng đảng bộ về chính trị, tư tưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc rà soát, xác minh, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị các đối tượng; việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính bảo đảm có lộ trình, bước đi phù hợp với thực tiễn; công tác mua sắm thiết bị, vật tư y tế bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát toàn diện các mặt công tác chuẩn bị, để tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đúng nguyên tắc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và thành công tốt đẹp. (Tin, ảnh: HOÀNG PHÚC)

Chiều 7-7, Thường vụ QUTƯ tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Binh chủng Thông tin (BCTT) nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị.

Báo cáo thẩm định của TCCT tại hội nghị khẳng định: Đảng ủy BCTT đã quán triệt, triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình; ở mỗi cấp đều chọn tổ chức đảng làm trước để rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung. Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội nhiệm kỳ đúng kế hoạch; kết quả bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ BCTT đúng theo dự kiến, tuyệt đại đa số cán bộ chủ trì các cấp đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao (trên 95%). 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Đảng ủy BCTT tích cực, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; phương án nhân sự chuẩn bị đúng theo quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan chức năng nhất trí với báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ BCTT nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm làm rõ hơn kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy BCTT nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ BCTT, báo cáo thẩm định của TCCT và ý kiến đại biểu các cơ quan chức năng tham dự hội nghị, kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng ủy BCTT, nhất trí với báo cáo thẩm định của TCCT. Nhấn mạnh về nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy BCTT nhiệm kỳ 2020-2025, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy BCTT nghiên cứu kỹ, điều chỉnh, sắp xếp lại một số nội dung cho phù hợp nhằm đảm bảo chặt chẽ về bố cục, tránh trùng lặp về nội dung, nêu bật được những thành tựu, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; làm rõ hơn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Phần dự báo đánh giá tình hình trong phần phương hướng của dự thảo báo cáo chính trị cần nghiên cứu, làm rõ hơn…

Để Đại hội Đảng bộ BCTT lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đạt kết quả cao nhất, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy BCTT tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu cơ quan chức năng, nhất là nội dung trong báo cáo thẩm định của cơ quan TCCT, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất. (Tin, ảnh: KIM ANH) 
*
 Chiều 7-7, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (TECAPRO). Theo đánh giá thẩm định của TCCT, Thường vụ, Đảng ủy Công ty TECAPRO đã quán triệt sâu sắc chỉ thị của Trung ương, QUTƯ và hướng dẫn của TCCT về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ công ty và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty TECAPRO…

Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận và nhất trí cao với công tác chuẩn bị đại hội của Thường vụ, Đảng ủy Công ty TECAPRO, đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, quá trình cơ cấu doanh nghiệp theo chủ trương của Nhà nước và quân đội đặt ra nhiều khó khăn thách thức kể cả về thể chế và nguồn nhân lực. Thường vụ, Đảng ủy Công ty TECAPRO cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện hệ thống văn bản. Cần đánh giá rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đặc biệt là sự chuyển đổi, bứt phá, rút ra bài học kinh nghiệm về sản xuất, chuyển giao công nghệ, thương mại quân sự… làm cơ sở để Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện tốt đột phá vào xây dựng thể chế, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hạ tầng công nghệ cao tương thích. (VIỆT HÀ)