Đây là Đảng bộ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm chung trong Đảng bộ quân đội. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); đại biểu các cơ quan chức năng QUTƯ, BQP, TCCT; đại biểu Ban tổ chức Trung ương; Trung tướng Trần Duy Giang, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm TCHC; Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC…

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TCHC đã tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, nổi bật là: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm hậu cần cho SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội; triển khai đạt kết quả cao nhiều chương trình, kế hoạch công tác hậu cần. Lãnh đạo xây dựng TCHC vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nội bộ đoàn kết thống nhất, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt QUTƯ, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ TCHC đạt được nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm hậu cần cho toàn quân; tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; Đảng ủy TCHC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo kế hoạch bảo đảm đúng nguyên tắc, chất lượng tốt. Đồng thời tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TCHC lần thứ XII; tiếp thu đầy đủ Kết luận của Thường vụ QUTƯ bổ sung, hoàn thiện văn kiện, nhân sự và các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn trong nước; dự báo diễn biến của tình hình thế giới, khu vực tác động tới tình hình trong nước thời gian tới, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TCHC tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần theo nghị quyết đại hội đảng các cấp; bảo đảm hậu cần quốc gia theo Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng. Đẩy mạnh nghiên cứu bảo đảm hậu cần trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; tác chiến vùng miền, biển, đảo; bảo đảm hậu cần trong khu vực phòng thủ… Phát huy hiệu quả hậu cần nhân dân, xây dựng tiềm lực hậu cần quốc gia.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chụp ảnh cùng Ban chấp hành Đảng bộ TCHC nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá về đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần. Bảo đảm kịp thời hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất, chú trọng đối với lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm, bảo đảm đủ cho tác chiến dài ngày; bảo đảm đồng bộ cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; khả năng cơ động của lực lượng hậu cần sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất chế độ dinh dưỡng của các đối tượng hợp lý, theo khả năng ngân sách. Đầu tư mua sắm các trang thiết bị cho nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng chất lượng cao, phù hợp với từng loại hình bếp ăn. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tăng gia sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường; chế biến cải thiện bữa ăn cho bộ đội.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tham quan khu trưng bày đại hội.

Tiếp tục xây dựng ngành Hậu cần quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý, bảo đảm hậu cần, khả năng cơ động cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn. Đổi mới nội dung, hình thức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".

Đối với nội bộ TCHC, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, Đảng bộ TCHC phải tập trung lãnh đạo, xây dựng TCHC vững mạnh toàn diện, phát triển vững chắc, thực hiện tốt các khâu đột phá. Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: KIM ANH