leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Cùng dự đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Dự đại hội có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh chung.
leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh chung với các đại biểu nữ dự đại hội. 

Dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT… cùng 260 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan TCCT.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu khai mạc đại hội.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra; lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của QUTƯ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Thành công của đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI...

Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị các đại biểu đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, dự thảo Báo cáo chính trị của QUTƯ; đồng thời tích cực tham gia vào các văn kiện của Đảng ủy Cơ quan TCCT; sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Đảng ủy Cơ quan TCCT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI...

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu.
leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị của đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng Cơ quan TCCT vững mạnh tiêu biểu, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” do Trung tướng Lê Hiền Vân trình bày đã nêu bật những kết quả tiêu biểu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ Cơ quan TCCT trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề xuất phương hướng công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan TCCT đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo cơ quan chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với QUTƯ, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được phát huy, tỏa sáng trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quân sự, quốc phòng. Lãnh đạo xây dựng Cơ quan TCCT có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nội bộ ổn định, đoàn kết thống nhất cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; Đảng bộ Cơ quan TCCT luôn gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng...

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhấn mạnh những kết quả Đảng bộ Cơ quan TCCT lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chỉ rõ giá trị thực tiễn của những chủ trương mới, góp phần xây dựng và giữ vững trận địa chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở từng loại hình đơn vị, đặc thù công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đại hội cũng thảo luận, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình thời gian tới, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu lãnh đạo Cơ quan TCCT hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Ngọc Long, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại đại hội. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ mới, đại hội thống nhất: Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ CTĐ, CTCT; nắm vững chức năng, nhiệm vụ của TCCT, chủ động đổi mới, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược tham mưu, chỉ đạo về CTĐ, CTCT, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quân sự, quốc phòng. Xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, Cơ quan TCCT vững mạnh tiêu biểu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Phát biểu tại đại hội, thay mặt QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và toàn Cơ quan TCCT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, trên cơ sở phân tích tình hình thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ Cơ quan TCCT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sắp tới, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, QUTƯ. Đảng bộ cần lãnh đạo tăng cường đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ những chủ trương, giải pháp chiến lược về CTĐ, CTCT trong quân đội, nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT trong toàn quân, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân lên một bước mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Đảng bộ Cơ quan TCCT tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ chủ chốt tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén sắc sảo về chính trị, giữ vững tính Đảng, tính nguyên tắc, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và vững chắc; kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, phẩm chất và trình độ mọi mặt cho cán bộ; phát huy sức sáng tạo và động viên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Qua đó tạo động lực phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên và sự phát triển, tiến bộ của tập thể.

Đồng chí Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ, tiếp tục lãnh đạo xây dựng Cơ quan TCCT thực sự vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt, trước hết là tiêu biểu về bản lĩnh chính trị và đạo đức, lối sống, là tấm gương sáng để toàn quân noi theo. Gương mẫu tạo bước đột phá quan trọng về thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế quân số theo hướng tinh, gọn, mạnh và tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính; chấp hành nghiêm nguyên tắc, nền nếp, chế độ công tác, các quy chế, quy trình công việc, nội bộ đoàn kết, thống nhất; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Đảng bộ Cơ quan TCCT phải là đảng bộ mẫu mực đi đầu trong Đảng bộ Quân đội. Theo đó, lãnh đạo nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của toàn đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tuyệt đối không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên Cơ quan TCCT nói, viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, không để tiêu cực tác động trong tư tưởng và trong thực hiện chức năng, chức trách, nhiệm vụ. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và toàn cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên giữ cương vị chủ chốt, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Về công tác bầu cử tại đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đại biểu đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ để lựa chọn, giới thiệu, bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, phù hợp với cơ cấu vào Ban Chấp hành Đảng bộ và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Theo chương trình, ngày mai (3-7), đại hội tiếp tục làm việc.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - TRỌNG HẢI