leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy tổng công ty đã lãnh đạo đơn vị phát huy được sức mạnh tổng hợp, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đề ra, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả cao. Tổng công ty có bước phát triển vượt bậc, khẳng định thương hiệu trở thành doanh nghiệp đứng đầu ngành Hậu cần Quân đội. Đồng thời, đã lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, thực hiện hiệu quả “3 khâu đột phá”, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nội bộ đoàn kết thống nhất. Trong 5 năm (2015-2019), doanh thu tổng công ty đạt 21.490 tỷ đồng (đạt hơn 110,15% kế hoạch), lợi nhuận 641,3 tỷ đồng (đạt 96,91% kế hoạch), nộp ngân sách 1.187 tỷ đồng (đạt hơn 122% kế hoạch), thu nhập bình quân hơn 8,8 triệu đồng/người/tháng (đạt 105,78% kế hoạch). Đơn vị triển khai nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vải, quân trang bảo đảm cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.  

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty 28 sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện thành công cổ phần hóa, nâng cao năng lực, hiệu quả trong tạo nguồn hàng quốc phòng và đồng phục các ngành, bảo đảm chất lượng, số lượng cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tổng công ty phát triển mới lĩnh vực thương mại dệt may, cơ cấu lại sản phẩm vải, sản xuất kinh doanh các loại vải in hoa, đổi mới công nghệ và quản lý theo hướng thay thế lao động, tự động hóa công tác quản trị, linh hoạt sản xuất các đơn hàng nhỏ, đa dạng. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thời trang theo hướng kết hợp hệ thống phân phối trực tiếp và trực tuyến, duy trì và khai thác có hiệu quả kinh doanh các lĩnh vực SXKD khác.  

Tổng công ty phấn đấu lợi nhuận tăng bình quân tăng từ 3-5%/năm, lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu từ 15-17%, thu nhập bình quân tăng hơn 5%/năm, năng suất lao động tăng hơn 7%. Doanh thu thương mại dệt may chiếm tỷ trọng ít nhất 50% trong tổng doanh thu toàn tổng công ty vào năm 2025. Trong đó, doanh thu ngành dệt tăng bình quân hơn 10%/năm, sản xuất ngành may từ 5-7%/năm, thời trang từ 10-15%/năm và nằm trong tốp 5 trong thương hiệu thời trang nam nội địa.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA