Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương. Đặc biệt, sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) thành phố, đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

leftcenterrightdel

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Đảng bộ TP Đà Nẵng cần quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt. 

leftcenterrightdel

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đà Nẵng cần lập, triển khai, quản lý tốt quy hoạch thành phố có tầm nhìn rộng mở, phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia theo Luật Quy hoạch, giúp thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đà Nẵng cần xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số là một giải pháp để Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đảng bộ TP Đà Nẵng cần tập trung dành nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự phát triển; chú trọng đầu tư cho giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. 

leftcenterrightdel

Quang cảnh đại hội.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, Đà Nẵng cần giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng, chống tội phạm một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng - an ninh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo không gian kinh tế thống nhất, bổ trợ lẫn nhau để thúc đẩy phát triển Vùng, đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong triển khai hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, Đà Nẵng cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG