Vào đầu giờ buổi sáng, Đại hội nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với các kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

leftcenterrightdel
Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ, trong đó xác định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, ý chí tự lực tự cường của Đảng bộ; kế thừa, vận dụng sáng tạo, phát huy hiệu quả những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ trước; đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, quyết tâm quyết liệt, vượt qua khó khăn, thách thức để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

leftcenterrightdel
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương trong cả nước; sự ủng hộ, động viên, theo dõi, giúp đỡ, chia sẻ, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí lão thành cách mạng; các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Cũng trong buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thức XIX đã nghe báo cáo Đề án đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công bố kết quả bầu cử đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên; 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Buổi chiều, đại hội họp phiên bế mạc.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG