leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.    

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề về biên giới lãnh thổ, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, bảo vệ toàn vẹn đường biên, không ngừng nâng cao nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

leftcenterrightdel

Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Nam tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nâng cao hiệu quả biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển; nắm, dự báo chính xác tình hình, thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tham mưu, phối hợp địa phương lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của cán bộ đảm nhiệm chức danh phó bí thư đảng ủy xã biên giới…

Tin, ảnh: VĂN VINH