Dưới đây là một số ý kiến đóng góp xây dựng của người nước ngoài, nghiên cứu sinh Việt Nam đang tu nghiệp ở nước ngoài về Đại hội XIII của Đảng:

Tiến sĩ Bountheng Souksavatd, Viện trưởng Viện thông tin và Tạp chí Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm khoa học xã hội quốc gia Lào):

“Việt Nam đã có những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam lần này là sự kiện chính trị trọng đại, một ngày hội lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đồng thời tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã có những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện, nền kinh tế hội nhập sâu rộng với thế giới.

leftcenterrightdel
Tiến sĩ Bountheng Souksavatd. 

Tôi thực sự ấn tượng với quan điểm “chống dịch như chống giặc” ngay từ ngày đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đảng đã huy động cả hệ thống chính trị và mọi người dân vào cuộc; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả như ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong.

Nhân dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi lại nhớ đến các nhạc sĩ Việt Nam đã có nhiều sáng tác rất hay ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam như bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao; “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Nguyễn Đình Thi... Trong đó ca khúc mà tôi tâm đắc nhất là "Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam" của nhạc sĩ Đỗ Minh. Đây là một ca khúc được sáng tác từ cảm xúc thực sự của nhạc sĩ, cảm xúc từ một trái tim thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước. Theo tâm sự của nhạc sĩ Đỗ Minh, những hình ảnh hào hùng của các cuộc kháng chiến do Đảng lãnh đạo toàn dân đi đến thành công đã thổi vào tâm hồn nhạc sĩ này một luồng gió mới để hình thành nên tác phẩm ý nghĩa: “Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam/Khối kết đoàn công nông bền vững/Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm tin/Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc/Nào cầm tay, sát vai nhau súng búa liềm trên đường tranh đấu/Tới hòa bình nhà máy búa rền lúa vàng ngập đồng/Đảng Cộng sản Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu tranh”.

KHÁNH HUYỀN (thực hiện)

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn, Phó bí thư Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga, nghiên cứu sinh, Tiến sĩ Khoa học, ĐH Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia MISiS:

 Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ là trọng tâm

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII có ghi: “…Kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước…”. Điều này khẳng định một nguyên lý cơ bản của Đại hội XIII, đó là: Sự cân bằng giữa CNXH và kinh tế thị trường là quy luật của sự phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng ta ở nhiệm kỳ tiếp theo. Bản chất của nguyên lý này chính là tôn trọng các nguyên tắc của kinh tế thị trường nhưng không xa rời CNXH. Đây chính là phép biện chứng duy vật, giải quyết mối quan hệ giữa yếu tố chính trị và yếu tố phát triển, hai thành phần chính cấu tạo ra chiến lược chính trị. Cần làm rõ hơn nội hàm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời gian sắp tới cần làm những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể nào... Cùng với đó, Đại hội cũng cần làm rõ vai trò, giá trị và không gian phát triển của kinh tế tư nhân trong tổng quan phát triển nền kinh tế đất nước thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII đã xác định đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, nhấn mạnh về nguồn lực con người, coi đó là động lực cốt yếu, là nội dung đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là mục tiêu hướng đến năm 2045 đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao. Góp ý vào nội dung này, nhiều chuyên gia cho rằng, xây dựng và phát huy nguồn lực con người là động lực quan trọng, một yếu tố quyết định với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Yêu cầu đặt ra là nhanh chóng hoàn thiện thể chế phát triển chung, trong đó có thể chế cho sự phát triển toàn diện của con người. Báo cáo Chính trị cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong lĩnh vực xây dựng và phát huy nguồn lực con người. Đó là “vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm”, môi trường văn hóa xã hội tiếp tục bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tham nhũng, cực đoan. Báo cáo chính trị cần làm rõ nội hàm về xây dựng văn hóa chính trị con người, tránh chung chung, mờ nhạt.

Là giới trẻ, tương lai của đất nước, tôi xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp; vạch ra phương hướng phát triển đưa đất nước vươn tới những đỉnh cao mới, xứng danh với bè bạn năm châu. Tôi nguyện cống hiến sức trẻ của mình vào tiến trình đó.

TẠ HẢI (ghi)

* Anh Nhikita Abramov, Đảng viên Đảng Cộng Sản Liên bang Nga, Nhân viên Văn phòng Đảng Cộng sản Liên bang Nga:

Phát huy truyền thống, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị LB Nga – Việt Nam 

Với vai trò là người Đảng viên Đảng Cộng sản LB Nga, tôi đánh giá rất cao những thành tựu đất nước hình chữ S đã đạt được nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn là một dân tộc mạnh mẽ, có ý chí sắt đá. Điều này không chỉ được thể hiện trong chiến tranh bảo vệ và giành độc lập cho Tổ quốc, mà còn trong quá trình đổi mới, vượt qua khó khăn để phát triển. Từ một quốc gia bị tàn phá sau nhiều thập kỷ chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên, vượt qua đói nghèo để trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

leftcenterrightdel
Anh Nhikita Abramov. 

Sự kiên định và tinh thần đoàn kết của đất nước các bạn còn được thể hiện qua việc người dân và chính phủ cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Trong khi các quốc gia dù có nền y học phát triển gấp bội phần cũng không thể khống chế được dịch bệnh, thì trái lại Việt Nam dù nằm ngay gần trung tâm nguồn dịch ở TP Vũ Hán, Trung Quốc lại có thể khống chế, kiểm soát được dịch bệnh.

Những kết quả trên có được bên cạnh tinh thần yêu nước, còn là sự chỉ đạo đúng đắn của chính quyền các cấp và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua tìm hiểu dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tôi đã thấy rõ sự chung sức, chung lòng không chỉ trong nội bộ đảng, mà còn cả các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phát triển xanh và bền vững.

Tôi xin chúc Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tìm được thế hệ lãnh đạo đủ đức, đủ tài để dẫn dắt đất nước đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn; đưa Việt Nam vươn mình ra biển lớn. Cùng với đó, với truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc, hai Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây, LB Nga hiện nay với Việt Nam, hai bên sẽ tiếp tục vun đắp để nó trở thành tài sản quý cho các thế hệ mai sau với tinh thần quốc tế vô sản bất diệt!

TUẤN SƠN (ghi)

* Anh Đường Vĩ Cường, phóng viên Ban tiếng Việt, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc:

Lựa chọn người tài, đức đưa đất nước vươn lên đỉnh cao mới trong tương lai

Kể từ Đại hội XII đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân và phòng, chống dịch bệnh.

Tại lần đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ Việt Nam sẽ tiếp tục tiến lên theo con đường đổi mới mở cửa kinh tế và chống tham nhũng, đề ra nhiều chính sách quan trọng phù hợp với con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Điều này có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng CNXH của Việt Nam trong tương lai. Đồng thời, đưa Việt Nam tiếp tục chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia đầy đủ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) và các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Tin tưởng rằng, sau thành công của Đại hội XIII, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh, dân chủ.    

leftcenterrightdel
Anh Đường Vĩ Cường. 

Đại hội XIII là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu chọn những vị lãnh đạo vừa có đức, vừa có tài. Tôi cho rằng, công tác nhân sự sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XIII, đồng thời, có tác dụng thúc đẩy Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới. 

Chúng tôi hy vọng đội ngũ lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn hơn. Đồng thời, tôi cũng hy vọng, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi để đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu hữu nghị, mở rộng hợp tác cùng có lợi, mở ra cục diện mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta.

VĂN DUYÊN (thực hiện)