Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó TTMT; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó TTMT; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó TTMT, Bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan BQP; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó TTMT; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó TTMT; Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó TTMT; đại biểu một số cơ quan BQP, Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng BQP, BTTM chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Văn phòng BTTM đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của thủ trưởng BTTM, thủ trưởng BQP. Các kế hoạch công tác, báo cáo tuần, tháng, 6 tháng, năm của BTTM được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, chất lượng ngày càng tốt hơn; việc chuẩn bị các nội dung phục vụ thủ trưởng BTTM tổ chức các cuộc họp, hội nghị, kiểm tra, đi công tác trong và ngoài nước, tiếp các đoàn khách quốc tế được triển khai nhanh chóng, chính xác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác rà soát, xử lý, soạn thảo, thẩm định văn bản bảo đảm chất lượng, chặt chẽ về nội dung, đúng về thể thức, kịp về thời gian, giúp thủ trưởng BTTM triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhất là trong chỉ đạo, xử lý các vấn đề về chủ quyền biên giới, biển đảo, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch… Đảng ủy Văn phòng BTTM đã lãnh đạo cơ quan chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan tuyệt đối an toàn về chính trị; tiến hành rà soát, điều chỉnh, tiếp nhận, sáp nhập, giải thể tổ chức, biên chế theo đúng quyết định của BQP. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; kết quả bình xét, phân loại hằng năm có 100% tổ chức đảng, 96,3% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang và các lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng BTTM nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đã biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ Văn phòng BTTM đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc phân tích, tìm biện pháp khắc phục. Đồng chí yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Văn phòng BTTM cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra. Trong đó, hoàn thành tốt chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ bảo đảm và các nhiệm vụ chuyên môn khác; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan Văn phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung thực hiện tốt 2 khâu đột phá, đó là lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, xử lý văn bản và lãnh đạo tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính quân sự gắn với thực hiện hiệu quả Chính phủ điện tử trong BTTM. Cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tham mưu, đề xuất các nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; phối hợp duy trì nghiêm điều lệnh, công tác quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, phòng chống cháy nổ tại sở chỉ huy BQP và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác. Kiên quyết không để xảy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Văn phòng BTTM; tiếp tục triển khai các biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng BTTM nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP lần thứ XVIII sắp tới.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN