Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tham gia ý kiến của đại diện các hội đồng tư vấn trong việc đóng góp với Đảng để hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước sẽ góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý vào các nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị. Các ý kiến tập trung làm sâu sắc hơn một số nhóm vấn đề như: Cần thể hiện rõ hơn vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; đánh giá kết quả đạt được trước và sau đổi mới; phòng chống tham nhũng; thực thi quyền làm chủ của nhân dân; nhấn mạnh vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân của hệ thống Mặt trận; vấn đề tổ chức thực thi pháp luật chưa đồng bộ với quá trình xây dựng hệ thống pháp luật; y tế; kinh tế hợp tác; đối ngoại; yếu tố con người và phát triển con người Việt Nam; môi trường; dự báo tình hình sắp tới...

Phát biểu ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, với trách nhiệm của mình, Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp các ý kiến đóng góp, chuyển cho Tiểu ban Văn kiện để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: PHẠM THU THỦY