Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty 36, nhiệm kỳ 2015-2020 đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù TCT gặp không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ chính trị nặng nề, đặt ra yêu cầu cao; nhất là có sự biến đổi lớn về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động cũng như nhân sự chủ chốt, nhưng Đảng bộ TCT đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) hằng năm, nhất là giai đoạn doanh nghiệp nhà nước (2015-2016); tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm. Các công trình, dự án TCT tổ chức thi công đều đảm bảo về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật, được chủ đầu tư và các đoàn kiểm tra, thanh tra các cấp đánh giá cao.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, thay mặt QUTƯ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ TCT 36 đã đạt được trong 5 năm qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu: Đảng bộ TCT 36 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP), nhất là Kết luận số 57 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng an ninh. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với QUTƯ, BQP trong sản xuất kinh doanh (SXKD), phát huy hiệu quả nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh, tập trung vào những dự án, địa bàn có nhiều tiềm năng, công trình có giá trị kinh tế lớn; mở rộng ngành nghề có tỷ suất lợi nhuận cao, nâng cao chất lượng quản lý công trình. Cùng với đó, lãnh đạo TCT tích cực tham gia các hoạt động xã hội, làm công tác dân vận, xây dựng và giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, Đảng bộ TCT cần chú trọng lãnh đạo triển khai quyết liệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, kế hoạch thoái vốn nhà nước; kịp thời kiện toàn tổ chức, sắp xếp nhân lực các đơn vị thành viên sau thoái vốn, giải quyết đúng chế độ, chính sách đối với quân nhân, người lao động. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, BQP trong hoạt động SXKD; nâng cao hiệu quả xây dựng các công trình quốc phòng, công trình lưỡng dụng.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng bộ TCT 36 tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ TCT trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; chú trọng đổi mới phương pháp tác phong công tác, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên và công tác phát triển đảng. Chú ý làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, bảo đảm ổn định, có tính kế thừa và phát triển, bám sát tiêu chuẩn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của TCT; có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho TCT và Quân đội. (Tin, ảnh: HỒNG SÁNG)

* Chiều 7-8, Đảng bộ Viện y học Cổ truyền (YHCT) Quân đội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo.

Đại hội thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Viện YHCT Quân đội đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai đồng bộ và cơ bản, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ viện lần thứ XIV đề ra. Nổi bật là: Công tác thu dung điều trị đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu cơ bản đều vượt kế hoạch. 5 năm qua, lưu lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại viện ngày một tăng, kết quả thu dung điều trị hằng năm đều vượt chỉ tiêu (tổng số bệnh nhân khám đạt 689.474 lượt, vượt 55,2% so với nhiệm kỳ trước). Chất lượng điều trị được nâng cao, tiếp tục điều trị có hiệu quả một số mặt bệnh khó, bệnh mãn tính; các chế độ chuyên môn được duy trì có nền nếp, chặt chẽ; việc giữ vững truyền thống và nâng cao y đức ngày càng được coi trọng; công tác nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt QUTƯ, BQP, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ Viện YHCT Quân đội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định: Những năm qua, Đảng ủy Viện YHCT Quân đội hoàn thành tốt công tác tham mưu cho QUTƯ, BQP về phát triển y dược học cổ truyền, công tác kế thừa và chỉ đạo tuyến về YHCT trong quân đội. Chất lượng, hiệu quả công tác thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được nâng lên; các chỉ tiêu thu dung, điều trị hằng năm đều vượt. Đặc biệt, viện đã hoàn thành xuất sắc công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị cho cán bộ Trung ương, tạo uy tín tốt. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu, Đảng bộ Viện YHCT Quân đội tiếp tục phối hợp Cục Quân y làm tốt công tác tham mưu cho QUTƯ, BQP chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển y dược học cổ truyền Quân đội, xây dựng được hệ thống tổ chức y dược học cổ truyền từ bộ đến cơ sở vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu dung, nâng cao chất lượng điều trị, chú trọng điều trị chuyên sâu, tăng cường áp dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Thực hiện tốt quan điểm kết hợp YHCT với y học hiện đại, hiện đại hóa y học cổ truyền. Cùng với đó, Đảng ủy viện chú trọng xây dựng đội ngũ thầy thuốc có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết điều trị các mặt bệnh khó, bệnh mãn tính; chú trọng khai thác, kế thừa những kinh nghiệm hay, bài thuốc quý; nghiên cứu phát triển, bảo tồn, khôi phục nguồn gốc gen một số cây thuốc quý để ứng dụng nuôi trồng... (Tin, ảnh: KIM ANH)

* Ngày 7-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Binh đoàn 11 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Binh đoàn 11 đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh đoàn lần thứ VII đề ra. Đảng bộ Binh đoàn đã nắm chắc tình hình thực tiễn, bổ sung phương hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật; bảo toàn và phát triển được nguồn vốn. Kết quả, trong giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất của Binh đoàn đạt 31.791 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, tăng 198,6% so với nhiệm kỳ trước; doanh thu đạt 29.615 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch, tăng 212% so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân của người lao động bình quân đạt 12,61 triệu đồng/tháng. 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam và các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Binh đoàn đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 10% trở lên; phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất đạt 9.000 đến 10.000 tỷ đồng; đồng thời, đổi mới biện pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; hằng năm, có 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao, trong đó 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Binh đoàn 11 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đề nghị, Đảng bộ Binh đoàn cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị để cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đúng đắn về xây dựng quân đội, xây dựng Binh đoàn trong giai đoạn mới; xác định rõ nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đồng thời, phải có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế một cách toàn diện, bền vững; có tính dự báo sát, đúng với tình hình, khai thác tốt thuận lợi, thế mạnh, tiềm năng sẵn có, uy tín của Binh đoàn; lựa chọn những khâu đột phá đúng đắn, kịp thời, hiệu quả, qua đó hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Binh đoàn lần thứ VIII đề ra. 

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cũng yêu cầu, Đảng bộ Binh đoàn tập trung chăm lo mọi mặt đối với các tổ chức quần chúng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Lấy tiêu chí trong hoạt động là chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, uy tín với khách hàng, đối tác để người lao động hướng đến, phấn đấu thực hiện. Đây cũng là thước đo để đánh giá kết quả của Đảng bộ Binh đoàn trong sản xuất kinh doanh. (Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ)

* Chiều 7-8, tại tỉnh Bình Phước, Đảng bộ Binh đoàn 16 đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; đại diện các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 133 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Binh đoàn 16.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Binh đoàn 16 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành tốt, xuất sắc. Hằng năm có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75-80% đảng viên đủ tư cách hoàn tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đảng ủy Binh đoàn đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% khá, giỏi.

Trong lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, Đảng ủy Binh đoàn 16 đã tập trung lãnh đạo đổi mới công tác quản lý, điều hành, từng bước phát triển dự án kinh tế, quốc phòng theo hướng bền vững và hiệu quả, quản lý chặt chẽ diện tích đất dự án kinh tế, quốc phòng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, giá trị sản xuất đạt 4.223 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,8 triệu đồng/tháng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Binh đoàn 16 trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Đảng ủy Binh đoàn 16 tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên sát với đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của Binh đoàn; nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu kinh tế quốc phòng. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai có hiệu quả các khâu đột phá, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, huấn luyện cho các đối tượng; xây dựng Đảng bộ Binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ Binh đoàn trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Binh đoàn 16 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tập trung phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh là trung tâm, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu hằng năm 100% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. (Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG)

* Ngày 7-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Tổng công ty sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao”.

Theo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Đảng ủy Tổng công ty trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ huy, quản lý điều hành với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, xác định rõ mũi nhọn, hướng đi đúng, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, triển khai quyết liệt, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI. Tổng sản lượng trong nhiệm kỳ đạt 11.847,467 tỷ đồng, vượt 3,47% so với kế hoạch; doanh thu đạt 8.810,636 tỷ đồng, vượt 2,27% kế hoạch; lợi nhuận hơn 314,088 tỷ đồng... 

Đảng bộ Tổng công ty thường xuyên chỉ đạo nắm bắt thị trường, chủ động tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh ra các nước trong khu vực, bảo đảm việc làm thường xuyên, giữ vững và nâng cao uy tín Tổng công ty, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển tốt.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng bộ Tổng công ty trong nhiệm kỳ mới, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh tới yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm chất lượng trong công tác chính trị, tư tưởng; giữ gìn và phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế...

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô xác định, phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh tìm kiếm việc làm, mở rộng ra các nước trong khu vực; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nghiêm túc tuân thủ mọi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội; quyết liệt hoàn thành các công trình trọng điểm; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả mọi công trình dự án; phấn đấu sản lượng đạt 12.000 tỷ đồng, doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 10 triệu đồng/tháng.

Đảng bộ Tổng công ty cũng đặt mục tiêu triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu và tiến hành cổ phần hóa Tổng công ty đúng quyết định, kế hoạch của Bộ Quốc phòng; thực hiện đúng chính sách đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động; triển khai thoái vốn Nhà nước và thoái một phần vốn tại một số doanh nghiệp theo đúng phương án được Bộ Quốc phòng phê duyệt. (Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG)