Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân về công tác kỹ thuật; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng ngành kỹ thuật hải quân chính quy, hiện đại”; nâng cao chất lượng thực hiện các đột phá của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và ngành kỹ thuật. (PHÚC VINH)

* Đảng bộ Trường Quân sự Quân đoàn 1 vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI. Trong 5 năm qua, Đảng bộ tập trung lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhà trường lần thứ X đề ra. Chất lượng SSCĐ, huấn luyện, giáo dục-đào tạo được nâng lên. Từ năm 2015-2019, nhà trường đào tạo được 6.766 lượt học viên; tỷ lệ khá, giỏi đạt 97,54%, tăng 1,05% so với nhiệm kỳ trước. Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục lãnh đạo nhà trường quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, xây dựng nhà trường VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao khả năng, trình độ SSCĐ của các cấp và chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; phát huy dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ... (NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG)

* Ngày 2 và 3-7, Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) TP Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X. Nhiệm kỳ qua, ĐBQS thành phố lãnh đạo LLVT địa phương hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQS thành phố lần thứ IX đề ra; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thành phố xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Cùng với đó, tích cực tham gia Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Quân đội chung tay vì người nghèo”… Nhiệm kỳ tới, đại hội xác định làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, không để bị động, bất ngờ; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, xây dựng LLVT thành phố VMTD. (THANH QUẢNG)

* Đảng bộ Tổng công ty Hợp tác quốc tế Quân khu 4 vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng công ty Hợp tác quốc tế Quân khu 4 đã lãnh đạo công ty giúp nước bạn Lào hoàn thành nhiều công trình dự án trọng điểm, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 10.000 lượt người; thăm, tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại vỡ đập Attapeu... tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng; đồng thời đoạt nhiều giải cao trong các hội thi từ cấp quân khu đến toàn quân. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tăng cường nghiên cứu, triển khai các dự án, tiểu dự án, các mô hình kinh tế giúp chính quyền và nhân dân trên các cụm bản ở Lào phát triển kinh tế; triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổng công ty theo Quyết định số 1289 của Bộ Quốc phòng... (HỒ VIỆT)

* Ngày 2 và 3-7, Đảng bộ Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sư đoàn 367 lãnh đạo đơn vị quán triệt, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ sư đoàn lần thứ XIII. Trình độ, khả năng SSCĐ, quản lý vùng trời không ngừng được nâng lên; công tác xây dựng chính quy ngày càng đi vào nền nếp. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ sư đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; lãnh đạo xây dựng sư đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao. Đặc biệt, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao. (CÔNG GIANG)