Toàn văn điện mừng như sau:

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ĐCSVN được tổ chức trọng thể, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, toàn thể đảng viên và nhân dân các dân tộc Lào, chúng tôi xin gửi đến Đại hội và qua Đại hội gửi đến toàn thể đảng viên và nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và sáng tạo của ĐCSVN. Đặc biệt, sau khi ĐCSVN khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của ĐCSVN đề ra, Việt Nam đã giành được những thành tựu quan trọng như: Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội; kinh tế đạt mức tăng trưởng cao trong nhiều năm qua, vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được nâng cao. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, những thành công của Việt Nam trong ứng phó và kiểm soát đại dịch Covid-19 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

leftcenterrightdel
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Thủ đô Hà Nội sáng 25-1. Ảnh: qdnd.vn

Những thành quả trên, một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và sáng tạo của ĐCSVN, cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết một lòng của toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Những thành công đó là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào của chúng tôi.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐCSVN là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đánh dấu chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới theo phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Là một Đảng có chung nguồn gốc, một đất nước cùng chung lý tưởng. Chúng tôi xin khẳng định rằng: Cho dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều đổi thay đi chăng nữa, Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu và các thế hệ lãnh đạo của hai nước gây dựng, dày công vun đắp trong suốt thời gian qua, tiếp tục được giữ gìn và không ngừng phát triển, trở thành tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc và là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước chúng ta, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ĐCSVN thành công tốt đẹp.

Nhân đây xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập ĐCSVN.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, các lãnh đạo cấp cao của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, các tổ chức đoàn thể trung ương và địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng gửi Điện mừng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐCSVN.

HUY ĐÔNG (theo TTX Lào)