Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết những điểm nhấn, thành tích đã đạt được về kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Giang trong nhiệm kỳ 2015-2020?

leftcenterrightdel
 Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Thào Hồng Sơn: 5 năm qua, với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Hà Giang tiếp tục phát triển khá toàn diện, tạo được những dấu ấn quan trọng. Cụ thể, về tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt 6,8% (mức khá so với các tỉnh trong khu vực); tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng, tăng 57,4% so với năm 2015, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Dự kiến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; thông tin, truyền thông phát triển về quy mô và chất lượng. Chất lượng giáo dục, đào tạo không ngừng được nâng cao; mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố.

Bên cạnh đó, mạng lưới y tế thường xuyên được quan tâm đầu tư, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai hiệu quả, nhân dân đồng tình hưởng ứng, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng, tạo việc làm cho hơn 91.000 người. Điểm nhấn nổi bật về công tác an sinh xã hội là thực hiện tốt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019-2020. Với chủ trương thực hiện xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước, chương trình đã thu hút đông đảo các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng; phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh Hà Giang có hơn 3.400 ngôi nhà được hoàn thành với tổng kinh phí xã hội hóa khoảng 250 tỷ đồng. Nhà mới xây đều bảo đảm tiêu chí “cứng nền, cứng tường, cứng mái”, phù hợp với bản sắc, phong tục, tập quán của từng dân tộc.

PV: Điểm mới trong tổ chức đại hội đảng các cấp thuộc đảng bộ tỉnh vừa qua là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Thào Hồng Sơn: Điểm mới trong trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong toàn đảng bộ là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền và tổ chức đại hội đảng, thông qua việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm trực tuyến ở các cấp, sử dụng phần mềm trong kiểm phiếu bầu cử cấp ủy ở cấp xã, cấp trên cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần bảo đảm an toàn, tiết kiệm, nâng cao chất lượng tổ chức đại hội đảng các cấp trước yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Hà Giang thăm vườn cam trồng theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang. Ảnh: Đình Ngọc

PV: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và chọn khâu đột phá nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Thào Hồng Sơn: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Hà Giang xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đoàn kết các dân tộc. Hai là, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; trọng tâm là giữ dân, giữ đất, giữ nước và giữ môi trường gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh. Ba là, tập trung phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Bốn là, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Năm là, thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững; huy động các nguồn lực xã hội góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhất là các xã biên giới, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó là 3 khâu đột phá, bao gồm: Đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; đột phá phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng, hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; đột phá tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

PV: Đồng chí có thể cho biết việc lựa chọn nhân sự khóa mới đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang chuẩn bị như thế nào?

Đồng chí Thào Hồng Sơn: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xây dựng kế hoạch về Đại hội Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng phương án nhân sự hợp lý về số lượng, độ tuổi, giới tính, dân tộc, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trong khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, có cơ cấu hợp lý giữa các địa phương và khối ngành công tác trong đảng bộ tỉnh. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, chúng tôi đã bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Quy trình đối với cán bộ để bầu vào cấp ủy được thực hiện rất dân chủ, khách quan, thống nhất, đúng quy trình 5 bước; bất kể nhân sự ngành nào, lĩnh vực nào nhưng được phiếu cao là chúng tôi sẽ chọn đưa vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN KIÊN THÁI (thực hiện)