Đại hội của các đảng bộ đã thành công tốt đẹp, được Thường vụ QUTƯ ghi nhận, biểu dương. Rút kinh nghiệm của các đảng bộ đã tổ chức đại hội, TCCT đã có chỉ đạo về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của các đảng bộ trực thuộc QUTƯ.

Thực sự mẫu mực, tiêu biểu

Theo đánh giá của TCCT, đảng ủy của các đảng bộ tổ chức đại hội làm trước và Đảng ủy BTTM-Cơ quan BQP, Đảng ủy Cơ quan TCCT đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT, Ủy ban Kiểm tra QUTƯ về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng thủ tục nguyên tắc, chất lượng tốt, đồng thời tích cực, chủ động phối hợp với tổ công tác của TCCT làm tốt công tác chuẩn bị cả về văn kiện, nhân sự và các mặt bảo đảm. Tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực, tiêu biểu; phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu dự đại hội, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nhiệm kỳ qua, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới sát thực, khả thi; tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và dự thảo Báo cáo chính trị (BCCT) của QUTƯ. Bầu cử ban chấp hành đảng bộ khóa mới và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, đúng dự kiến; các đồng chí cán bộ chủ trì trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao (hơn 95% trở lên), được Thường vụ QUTƯ ghi nhận, biểu dương.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan TCCT khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh: qdnd.vn.

Cùng với quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội

Rút kinh nghiệm 3 đảng bộ tổ chức đại hội trước và Đại hội Đảng bộ BTTM-Cơ quan BQP, Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT, để đại hội các đảng bộ trực thuộc QUTƯ đạt kết quả tốt, TCCT yêu cầu:

Đảng ủy, chính ủy (bí thư), người chỉ huy và cơ quan chính trị tiếp tục quán triệt, nắm chắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ, TCCT về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề mới. Quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTƯ Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị QUTƯ ngày 25-5-2020; nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu của đại hội nhiệm kỳ này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; kế thừa, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, khơi dậy lòng tự hào về phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Các đảng bộ chuẩn bị đại hội chu đáo, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định. Trong chuẩn bị văn kiện, đối với BCCT, cần đánh giá đầy đủ, sâu sắc kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, các khâu đột phá; đồng thời, kiểm điểm nghiêm túc hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật những vấn đề mới trong dự thảo các văn kiện của Trung ương và BCCT của QUTƯ trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI để bổ sung một số giải pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý chặt chẽ nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự vững mạnh; cụ thể hóa, làm sâu sắc hơn nội dung xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và đạo đức; vững mạnh về tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác.

Đối với báo cáo kiểm điểm của đảng ủy, cần khái quát làm nổi bật những ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm rõ hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy và các đồng chí đảng ủy viên đối với những hạn chế, khuyết điểm đã đề cập trong BCCT, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới (không sao chép hạn chế, khuyết điểm trong BCCT). Đối với dự thảo chương trình hành động, trên cơ sở dự thảo BCCT, cần rà soát, bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các đảng bộ cần thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội; danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy có số dư theo quy định; đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng. Việc xem xét, giới thiệu nhân sự cấp ủy đối với cán bộ bị xử lý kỷ luật thực hiện đúng chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT. Làm tốt công tác tư tưởng, nắm chắc tình hình nội bộ; những nơi có vấn đề phát sinh phải kịp thời báo cáo Thường vụ QUTƯ và TCCT để chỉ đạo giải quyết.

Đối với cơ quan điều hành, giúp việc đại hội cần căn cứ vào chương trình làm việc của đại hội đã được thông qua, hoàn thiện kịch bản điều hành, phối hợp chặt chẽ giữa đoàn chủ tịch với các cơ quan giúp việc đại hội, bảo đảm linh hoạt, đúng thủ tục, nguyên tắc, quy chế làm việc của đại hội. Ban kiểm phiếu cần có số lượng phù hợp, trưởng ban nên lựa chọn đồng chí có kinh nghiệm và phải được hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ về nội dung, phương pháp tiến hành; chuẩn bị phiếu bầu cử đúng quy định, thực hiện kiểm phiếu bằng máy vi tính.

Các đảng ủy thực hiện nghiêm kết luận của Thường vụ QUTƯ, nội dung thẩm định của TCCT; tiếp thu tối đa ý kiến các cơ quan của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, TCCT để rà soát, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo BCCT, các văn kiện và nhân sự của đại hội.

Tổ chức đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc

TCCT thống nhất đối với các đảng bộ trực thuộc QUTƯ: Quá trình tổ chức đại hội, phần thảo luận các văn kiện tại đại hội, các đảng ủy phân công chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận các văn kiện cho các đoàn đại biểu, hướng dẫn đại biểu nghiên cứu các văn kiện và chuẩn bị tốt nội dung tham luận tại đại hội; ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ nội dung, tránh trùng lặp, thể hiện được chính kiến, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình.

Đối với văn kiện đại hội cấp mình, đại hội thảo luận toàn diện nội dung các báo cáo trình đại hội, riêng BCCT cần tập trung thảo luận, đi sâu vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng bộ; nhận định đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác; khả năng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thường xuyên và khi có tình huống; làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm của từng cấp. Đề xuất các giải pháp lãnh đạo, nhất là giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và xây dựng đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở kết quả thảo luận của đại hội cấp dưới, tập trung thảo luận những vấn đề mới, những vấn đề trọng tâm, nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đối với dự thảo BCCT của QUTƯ trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các đảng ủy định hướng để đại biểu nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Đại hội cần thảo luận toàn diện các nội dung, song tập trung thảo luận những chủ trương định hướng lớn; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, nhất là những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình.

Đối với công tác bầu cấp ủy khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, phải quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng. Tiến hành công tác nhân sự trong đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng trách nhiệm cho đại biểu; dự kiến các tình huống và cách xử lý để bầu cử đạt kết quả tốt. Phấn đấu không để phiếu bầu không hợp lệ, hạn chế thấp nhất phiếu bầu thiếu số lượng.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội phải theo đúng quy chế, chương trình làm việc, xử lý chính xác, linh hoạt những vấn đề phát sinh. Kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên dự đại hội và thường xuyên trao đổi thống nhất trong đoàn chủ tịch để gợi ý thảo luận, tạo không khí tranh luận sôi nổi trong đại hội. Động viên tinh thần xung phong phát biểu, ưu tiên các ý kiến tranh luận, trao đổi những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; đảm bảo các ý kiến thảo luận cân đối giữa các nhiệm vụ, các mặt công tác. Kết luận gọn, rõ, toàn diện các ý kiến phát biểu trong đại hội. Những vấn đề có ý kiến khác nhau phải biểu quyết riêng từng vấn đề trước khi kết luận. Công tác nhân sự tại đại hội thực hiện xen kẽ trong quá trình thảo luận các văn kiện; bầu cử cấp ủy khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI phải tiến hành sau khi thảo luận và kết luận văn kiện cấp mình. Nếu tổ chức thảo luận dự thảo các văn kiện của cấp trên ở phiên trù bị thì đoàn chủ tịch, đoàn thư ký điều hành đại hội từ phiên trù bị.

TCCT yêu cầu, các đảng bộ trực thuộc QUTƯ tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức đại hội cơ bản xong trong tháng 7 hoặc tuần đầu tháng 8-2020, để tập trung chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào trung tuần tháng 9-2020.

QUANG THẮNG - TUẤN HUY