Chú trọng sắp xếp lại bộ máy, từng bước tinh gọn biên chế

NQTƯ 4, khóa XII của Đảng chỉ rõ một hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, là: Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Trên cơ sở đó, nghị quyết xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ. Đề cập đến vấn đề này, trong báo cáo khoa học gửi đến Ban tổ chức hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ tháng 11-2014 đến tháng 12-2016, Bộ Công an đã thành lập thêm 5 đơn vị cấp cục, giải thể 1 cục, hợp nhất 15 cục thành 9 cục, chuyển 2 đơn vị từ trực thuộc tổng cục sang trực thuộc bộ. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy về cơ bản đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; cơ cấu tổ chức của lực lượng CAND từ Bộ Công an đến cơ sở được kiện toàn theo hướng tinh gọn, quản lý tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo từng lĩnh vực công tác, kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ và bố trí theo cấp hành chính; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng tổ chức, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: dantri.com.vn

Bộ Công an đã ban hành nhiều quy định nhằm phân định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cấp, nâng cao hiệu lực, trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; khắc phục chồng chéo giữa các lực lượng, các cấp trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Bộ Công an cũng có nhiều đổi mới về tư duy, tư tưởng chỉ đạo, từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế về công tác cán bộ; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Chủ động xây dựng quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp gắn với luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện không là người địa phương. Từ tháng 12-2012 đến tháng 6-2016, toàn lực lượng CAND thực hiện luân chuyển 1.316 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy từ cấp phường, đội trở lên.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức tinh, gọn, để tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND TSVM, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, lực lượng CAND đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện hiệu quả NQTƯ 4, khóa XII. Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, khẳng định: Những năm qua, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Lực lượng CAND đã tập trung xây dựng, triển khai quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Thực hiện thí điểm quy trình giới thiệu, bổ nhiệm lãnh đạo theo hướng những người được dự kiến bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; gắn quy hoạch cấp ủy với quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy; tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh cán bộ, thực hiện luân chuyển cán bộ... Đây là những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND hiện nay.

Quyết liệt khắc phục tồn tại, khuyết điểm

Tại hội thảo, nhiều đại biểu thẳng thắn chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, những năm qua, vấn đề nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp vẫn chưa thực sự tốt; thậm chí, không ít trường hợp thiếu tinh thần nêu gương đi trước, làm trước, giản đơn trong vai trò lãnh đạo, hạn chế về năng lực lãnh đạo, chỉ huy. Một bộ phận lãnh đạo, chỉ huy chỉ hô hào suông, chưa coi trọng việc làm thực tế, còn hình thức; chưa thật coi trọng việc lắng nghe ý kiến của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; vẫn còn cán bộ có tư tưởng “dĩ hòa vi quý”, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh để lo giữ mình, giữ việc....

Để lựa chọn được đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, nhiều đại biểu, nhà khoa học kiến nghị: Cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định nhằm tạo dựng cơ chế tuyển chọn cán bộ dân chủ, khách quan, khoa học; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm những người có tâm, có tầm. Các đại biểu nhận định: Chỉ khi lựa chọn được những cán bộ như vậy thì quyền lực mới được thực thi đúng mục đích, có hiệu quả cao nhất. Sớm khắc phục triệt để những bất hợp lý, tiêu cực trong công tác cán bộ như Đảng ta và Đảng ủy Công an Trung ương đã nêu ra, đặc biệt là tình trạng chạy chức chạy quyền, kén chọn công việc, bảo đảm cho quyền lực được trao đúng người, sử dụng đúng nơi, đúng mục đích. Đồng thời, hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp...

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đề xuất: Cần chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ; không có tình trạng và nghiêm cấm việc lựa chọn cán bộ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm cán bộ không theo quy hoạch, số lượng, cơ cấu. Cùng với đó, cần chú trọng nội dung giáo dục về những yêu cầu chuẩn mực đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân và thực hiện tốt phong cách ứng xử văn hóa trong quan hệ, tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ công an.

Đại tá Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nhìn thẳng sự thật về những hạn chế, tồn tại, đồng thời chỉ ra: Đối với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu luật và có sự đồng cảm, sẻ chia cùng cảnh sát giao thông. Mặt khác, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng “tự soi” để “tự sửa” mình trước những “viên đạn bọc đường”.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, đề xuất: Trong chỉ đạo thực hiện phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị mình. Có biện pháp để chấn chỉnh, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những tiêu cực, vi phạm trong công tác; phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu nhân dân ở những đơn vị có cán bộ, đảng viên trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với cán bộ, nhân dân.

Hội thảo thống nhất nhận định, hiện nay, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo chiều hướng tích cực, nhân dân đặt kỳ vọng vào việc thực hiện NQTƯ 4, khóa XII của Đảng ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó có lực lượng CAND. Đây vừa là đòi hỏi, vừa là thời cơ rất thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả nghị quyết trong toàn Đảng nói chung, trong lực lượng CAND nói riêng. Với truyền thống và bản chất tốt đẹp, với ý thức tự giác và quyết tâm chính trị cao của từng cán bộ, đảng viên, sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, lực lượng CAND toàn quốc sẽ thực hiện thắng lợi NQTƯ 4, khóa XII; tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

LÊ DUY THÀNH