Lãnh đạo toàn diện, chọn khâu đột phá

Quán triệt quan điểm của Đảng được xác định trong Đại hội lần thứ XII về xây dựng quân đội, xây dựng LLVT “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cơ quan quân sự tỉnh chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đây là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong thực hiện Phong trào TĐQT. 

Hằng năm, cấp ủy, tổ chức Đảng ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Phong trào TĐQT, xác định những nội dung đột phá. Người chỉ huy xây dựng kế hoạch công tác, cụ thể hóa nghị quyết sát với đặc điểm thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện đã phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp. Các cụm thi đua, hội đồng thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) các cấp trong LLVT cũng thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm cho công tác thi đua được duy trì liên tục, rộng khắp trong toàn lực lượng. Cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị đảm nhiệm công tác TĐ-KT đã làm tốt chức năng tham mưu với cấp trên, tổ chức xây dựng kế hoạch, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động sát với yêu cầu, nhiệm vụ của LLVT. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn xác định rõ nội dung, mục tiêu thi đua, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, phù với tính đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Ban CHQS huyện Kim Bảng kiểm tra lực lượng dân quân tự vệ bắn đạn thật. Ảnh: THANH TÂM.

Điểm nổi bật là Phong trào TĐQT đã tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng tuyệt đối tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng luôn là lực lượng tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. LLVT tỉnh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng-phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực củng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn  vị vững mạnh toàn diện, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có thể dễ dàng nhận thấy, trong những năm qua, trước nhiều khó khăn, phức tạp nảy sinh, song cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hà Nam luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không quản ngại vất vả, gian khổ, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất.

Một trong những trọng tâm nữa là Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, hướng vào phát triển KT-XH, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN), xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam ngày càng vững chắc. Cùng với việc tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam đã làm tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng tiềm lực quân sự, QPAN trong khu vực phòng thủ tỉnh; chủ động tham mưu với Hội đồng Giáo dục QPAN làm tốt công tác giáo dục QPTD và bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Nâng cao trình độ tổng hợp của LLVT

Nhiều năm qua, Phong trào TĐQT đã hướng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các địa phương đã xác định đúng khâu đột phá nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm luôn được tổ chức theo hướng "tinh gọn, vững mạnh và rộng khắp". LLVT các địa phương đều phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, xây dựng, luyện tập thường xuyên phương án tác chiến trong KVPT, luyện tập nhuần nhuyễn các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cơ sở để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Những năm tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên về đẩy mạnh thực hiện Phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp TĐ-KT, đưa phong trào TĐQT phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo ra nhiều điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, sức mạnh tổng hợp của LLVT, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác TĐ-KT của LLVT Hà Nam cần hướng vào thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QS, QP. Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác QS, QP địa phương. Tổ chức thành công các cuộc diễn tập KVPT ở các cấp. Chú trọng thực hiện các đề án, kế hoạch đã xác định. Quan tâm bảo đảm đầy đủ, kịp thời về hậu cần, tài chính, kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT. Chú trọng xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân rộng các mô hình điểm trong Đảng bộ và LLVT tỉnh, xây dựng Đảng bộ Hà Nam nói chung, Đảng bộ Quân sự tỉnh nói riêng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QP địa phương.

NGUYỄN ĐÌNH KHANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam