Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Sư đoàn luôn phát huy vai trò đội ngũ cán bộ luôn sâu sát nắm vững tư tưởng bộ đội từ đó có nhiều mô hình, nội dung, biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận rõ đúng, sai đấu tranh, phản bác hiệu quả những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, xây dựng cơ quan đơn vị an toàn về chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng tư tưởng của Đảng trong đơn vị. Các cơ quan, đơn vị phối hợp các ban, ngành địa phương tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến sâu rộng cho nhân dân trên địa bàn, xây dựng địa bàn an toàn. Kết quả giáo dục chính trị 6 tháng đầu năm 2020, có 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đề ra nhiều biện pháp, như tăng cường đăng tải các nguồn tin tích cực, cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin mới; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chỉ huy; bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ…

Tin, ảnh: HOÀNG DANH - DUY HIỂN