Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 đã truyền đạt những nội dung quan trọng, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; số lượng và việc phân bổ đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 và công tác cán bộ.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Bùi Huy Biết chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Quân đoàn 3 yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt chặt chẽ, nghiêm túc nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cần gắn việc thông báo, quán triệt nội dung hội nghị với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Tin, ảnh: CHU HOÀI