330- Liệt sĩ Nguyễn Thành Đồng; sinh năm 1942; quê quán: Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; hy sinh ngày 24-4-1969.

331- Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng; sinh năm 1948; quê quán: Xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng; hy sinh ngày 27-3-1969.

332- Liệt sĩ Trần Văn Đồng; sinh năm 1943; quê quán: Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; hy sinh ngày 21-2-1973.

333- Liệt sĩ Trịnh Hưởng Đổng; sinh năm 1934; quê quán: Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; hy sinh ngày 12-10-1968.

334- Liệt sĩ Hà Đình Động; sinh năm 1947; quê quán: Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; hy sinh ngày 26-6-1972.

335- Liệt sĩ Nguyễn Văn Du; quê quán: Huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình; hy sinh ngày 27-3-1967.

336- Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dụ, quê quán: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; hy sinh ngày 26-7-1967.

337- Liệt sĩ Vũ Tiến Đù; sinh năm 1941; quê quán: Huyện Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình; hy sinh ngày 27-3-1967.

338- Liệt sĩ Nguyễn Văn Duân; sinh năm 1942; quê quán: Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; hy sinh ngày 22-4-1971.

339- Liệt sĩ Bùi Minh Đức; sinh năm 1947; quê quán: Huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); hy sinh ngày 16-2-1969.

340- Liệt sĩ Đặng Văn Đức; sinh năm 1954; quê quán: Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; hy sinh ngày 11-3-1975.

341- Liệt sĩ Đỗ Đức Đức; sinh năm 1945; quê quán: Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; hy sinh ngày 29-3-1969.

342- Liệt sĩ Hoàng Văn Đức; sinh năm 1949; quê quán: Phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; hy sinh ngày 3-1-1972.

343- Liệt sĩ Hoàng Văn Đức; sinh năm 1948; quê quán: Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; hy sinh ngày 13-9-1969.

344-  Liệt sĩ Khương Văn Đức; sinh năm 1947; quê quán: Thị xã Hòn Gai (nay là TP Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh; hy sinh ngày 30-3-1969.

345- Liệt sĩ Lê Hồng Đức; sinh năm 1952; quê quán: Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; hy sinh ngày 4-11-1970.

346- Liệt sĩ Lê Minh Đức; sinh năm 1943; quê quán: Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; hy sinh tháng 4-1969.

Từ những thông tin trên, thân nhân, gia đình liệt sĩ có phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dương Minh Châu, xin liên hệ với Ban Quản lý nghĩa trang; địa chỉ: Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; điện thoại: 0663.720.103, hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610, thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

 

(còn nữa)